NAAF er bekymret for at myndighetene har glemt å ta hensyn til NO2-utslippene i sin iver etter å senke partikkelutslippene. Forbundet opplyser om at byluften i Norge sliter med ulovlig mye partikler og NO2-utslipp.

Gir dobbelt så mye NO2-utslipp
De britiske rapportene viser at bruk av partikkelfiltre gir minst dobbelt så høye utslipp av den helseskadelige gassen NO2.

- Partikkelfiltrene reduserer støvpartiklene i luften, men øker NO2-gassene sier Geir Endregard, generalsekretær i NAAF, til Nettavisen.

Man har i dag flere gode tiltak mot partikler i luften som lavere fartsgrense, færre piggdekk og vasking av gatene. Dette er allikevel ikke nok.

- NO2 er en gass man ikke kan gjøre noe med på samme måte sier Endregard. Partikkelfiltre fjerner kun partikler, ikke NO2-gassene, og disse avgassene kommer kun fra eksos. Det kreves at det settes i gang tiltak som går direkte på dette problemet.

Norske forskere er uoppdaterte
Statens forurensningstilsyns (SFT) nettsider kan man lese at SFT foreslår en støtteordning for montering av integrerte partikkelfiltre på nyere diesel personbiler, varebiler og busser i de største byene.

Dette tyder på en manglende forståelse for at partikkelfiltre faktisk øker NO2-utslippene selv om de reduserer partikkelutslippene mener Endregard.

- Man har lenge trodd at det kun er snakk om cirka fem prosent NO2-utslipp fra eksosen på dieselbiler, sier Endregard. - I realiteten er det slik at jo nyere dieselbilen er, desto mer utslipp av NO2-gasser får man.

Endregard sier at forskere rundt om i Europa lenge har visst at det dreier seg om et betydelig høyere antall NOx-partikler i luften. Han mener at norske forskere og myndigheter ikke har vært oppdatert på dette området.

- I London ser man nå at man ikke klarer å komme under de lovpålagte kravene. I Norge har vi har ulovlig høye tilstander av NO2-utslipp, og i fremtiden kan man risikrere at man ikke får lov til å kjøre dieselbiler med partikkelfiltre. Dette er et reelt problem i hele Europa, også i Norge.

Svevestøv sammen med NO2-gassen gir kraftig forverring av astmaplager og andre luftveislidelser. En annen bekymring er de som utvikler lidelser når det oppstår høye verdier av utslippene og partiklene.

- Det finnes forskning som viser at alle i Europa får et år kortere levetid på grunn av luftforurensningen.

Krever aksjon fra myndighetene
- Det er dieselbilene som er problemet. Det finnes "snillere" biler som for eksempel hybridbiler, som slipper ut et betydelig lavere antall partikler og avgasser. Enkelte bilprodusenter har begynt å lage katalysatorer til dieselbiler, men uten et politisk press vil ikke noe skje sier Endregard til Nettavisen.

NAAF krever nå en eventuell støtteordning til ettermontering av renseutstyr, og at redusert årsavgift ved slikt utstyr kun gis til renseutstyr som også reduserer NO2-utslippene.