Gå til sidens hovedinnhold

Nokas-tiltalte risikerer reell livstid

Påtalemyndigheten vil ha fra 21 til 18 års forvaring for David Toska, Kjell Alrich Schumann, Metkel Betew, Thomas Thendrup og Ridvan Halimi. Det kan bety fengsel resten av livet.

STAVANGER (TV 2 Nettavisen): Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring med minstetid på ti år for David Toska, Kjell Alrich Schumann, Metkel Betew og Thomas Thendrup. Når det gjelder Ridvan Halimi, blir det bedt om 18 års forvaring med minstetid på ti år.

Les alt om Nokas-saken her.

- For disse fem vil en tidsbestemt straff ikke være tilstrekkelig. Det vil være ved løslatelse en risiko for nye straffbare handlinger, sa aktor Tor Christian Carlsen i Stavanger tingrett fredag.

Hvis disse fem tiltalte blir dømt etter påstanden om forvaring, kan de i praksis bli sittende i fengsel livet ut.

Tidligere fredag la aktoratet i Nokas-saken ned påstand om 21 års fengsel for Erling Havnå, og 18 års fengsel for Ikmet Kodzadziku, Dan Pettersen, Jan-Erik Andersen og Alf Henrik Christensen. Aktoratet mener at Johnny Thendrup skal slippe unna med 16 års fengsel fordi han har erkjent ranet.

Påtalemyndigheten mener at David Toska skal ha rabatt for sin tilståelse, men at han likevel må dømmes sterkere enn de andre fordi han var sjefen i Nokas-ranet.

For Metkel Betew og Thomas Thendrup er det tidligere domfellelser for ran som gjør at påtalemyndigheten nedlegger en så sterk påstand.

Når det gjelder Kjell Alrich Schumann mener påtalemyndigheten at tidligere dommer, og hans egen forklaring i retten, viser at han har en forbrytersk adferd som gjør muligheten for gjentakelse stor.

Knallharde fengselpåstander

Aktor Dommersnes gikk gjennom de svært alvorlige handlingene som ble begått på Domkirkeplassen 5. april 2005, og som ligger til grunn for de harde dommene.

I tillegg til straffen har påtalemyndigheten lagt ned erstatningskrav på 51,1 millioner for selve ranet. Det er også lagt ned påstand om oppreisning til de ansatte i Nokas, og til polititjenestemann Erik Håland. Dette vil gjelder solidarisk for alle de tiltalte. Når det gjelder Erling Havnå, er det i tillegg krevd 644.000 kroner av Postens brevsenter, samt et ukjent beløp i oppreisning til de ansatte. Familien Klungland krever erstatning og oppreisning begrenset oppad til 775.000 kroner.

HTML EMBED
56-åring fra Svelvik25-åring fra StavangerThomas Thendrup (33)Johnny Thendrup (40)Dan Pettersen (30)Alf Henrik Christensen (43)Lars-Erik Andersen (28)Ikmet Kodzadziku (25)Ridvan Halimi (26)Metkel Negassie Betew (26)Erling Mathias Havnå (47)Kjell Alrich Schumann (39)David Aleksander Toska (29)Åpnes i pdf-fil

Forvaring
Når det gjelder Metkel Betew, David Toska, Kjell Alrich Schumann, Thomas Thendrup og Ridvan Halimi, så argumenterte Tor Christian Carlsen fredag for at disse også må dømmes til forvaring av hensyn til samfunnet.

Carlsen poengterte at disse fem personene gjennom Nokas-ranet, og tidligere forbrytelser, har vist at de gjentatte ganger bevisst har planlagt og utført forbryterske handlinger, og at det er en stor risiko for at disse fem vil utføre nye forbrytelser når de en dag kommer ut.

- Hvem skal ta risikoen?
- Hvem skal ta ansvar for at det under soning skjer en vellykket rehabilitering. Skal samfunnet ta risikoen eller skal de tiltalte ta denne risikoen? spurte Carlsen. Han mener altså at disse fem tiltalte må ta ansvar for å benytte seg av tilbudene i fengselsvesenet for å rehabilitere seg.

Bakgrunnen er altså at disse fem har vist en sterk vilje til å gjennomføre forbryterske handlinger ved flere anledninger.

- Det bærende er altså at det er et sterkt ønske om å begå den planlagte handlingen. Den er ikke styrt av nød eller andre ting av mindre rasjonell karakter. Det viser dette ranet godt, for da ting begynte å gå galt så fortsatte ranerne og brukte vold for å skaffe den vinning de ønsket, sa Carlsen.

- Det vi har sett i retten, er en formell avstandstagning fra forbrytelsen i retten, men ingen har villet reelt ta avstand fra den forbryterske handlingen ved å navngi drapsmannen og fortelle om sin rolle. Og ingen har villet gi tilbake det omfattende utbytte, sa Carlsen.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken