Gå til sidens hovedinnhold

Nordea kutter aksjevekting

Nordea Fondene frykter at situasjonen i Irak blir vanskelig i lang tid, og går bort fra sin anbefaling om å overvekte aksjer. Lavrisikoinvesteringer i pengemarkedet anbefales i stedet

Nordea Fondene nedjusterer sin anbefaling for aksjer til nøytral, i rapporten for april.Forvaltningsselskapet fremhever at situasjonen i Irak kan bli vanskelig etter krigen.- Rent militært er det liten tvil om utfallet. Imidlertid vil den militære operasjonen pågå lengre enn markedene først antok, og i tillegg kan det også være usikkerhet med hensyn til de politiske implikasjonene i etterkant, heter det.- Videre har nøkkeltall for internasjonal økonomi den siste måneden unisont vært svake. Noe av dette kan tilskrives krigen i Irak, men det er vår vurdering at korrigert for dette er det en svekkelse i internasjonal økonomi, skriver Nordea.Når det gjelder aksjer, vektes både norske og internasjonale aksjer ned, slik at det totalt sett blir en nøytral aksjevekting, men norske aksjer overvektes i forhold til internasjonale.- Potensialet i det norske aksjemarkedet ble forrige måned ansett som bedre enn internasjonale. Dette er vår vurdering også denne måneden, etter en måned med omlag lik utvikling i Norge og verdensindeksen. Den positive effekten av svekket krone synes ikke å være reflektert i aksjemarkedet. Noe høyere oljepris enn tidligere antatt kan også understøtte det norske aksjemarkedet.Nordea tror Norges Bank vil stanse sine rentekutt på 5 prosent, mens markedet i snitt venter mellom 4,50 og 4,75 prosent. Styringsrenten er i dag 5,50 prosent, etter kutt fra 7,00 prosent i desember.Når det gjelder rentepapirer, vekter Nordea opp pengemarkedet, altså rentepapirer med kort bindingstid. Dermed blir det anbefalt en overvekt for pengemarkedet og undervekt for obligasjoner, som er rentepapirer med lang bindingstid, og som gir god avkastning hvis rentenivået i markedet synker.

Reklame

Sjekk ut Nettavisens eksklusive grillpakker: Den amerikanske grillpakken og den moderne grillpakken