Gå til sidens hovedinnhold

- Nordiske aksjer svært billige

På kort sikt skaper Irak usikkerhet, men forvalter Nils Petter Hollekim i Odin-fondene mener nordiske aksjer nå er svært billige, målt etter en rekke nøkkeltall

På kort sikt dominerer usikkerheten rundt Irak og skaper et avventende marked, påpeker Hollekim i mars-utgaven av månedsbrevet til Odin, som er en betydelig fondsforvalter med fokus på de nordiske markedene.Men fundamentalt sett mener Hollekim de nordiske børsene er billige nå.- Dagens verdifastsettelse av de nordiske markedene er betydelig lavere enn normalt, både sett i historisk perspektiv og i forhold til alternativavkastningen i rentemarkedet, skriver han.Han påpeker at i Sverige er børsverdien av aksjene 13,5 ganger det selskapene på børsen vil tjene i år, altså en P/E på 13,5. Da er Ericsson holdt utenom.Snur man brøken finner man at ventede resultater i år utgjør 7,4 prosent av børsverdeien. - Dette er 1,7 ganger obligasjonsrenten i Sverige, noe som indikerer at aksjemarkedet er svært billig i forhold til gjennomsnittet for de siste 10 år, skriver Hollekim.Situasjonen i Norge er tilsvarende.Markedsforventningen gir en snitt-P/E på 10,9 for selskapene i OBX-indeksen, noe som tilsvarer en "rente" på 9,2 prosent, også det rundt 1,7 ganger eksisterende obligasjonsrente.Det pekes også på at utbytteutbetalingene er uvanlig høye i forhold til obligasjonsrenten. - Tar vi det svenske markedet som eksempel, har utbytteprosenten (dividend yield) ligget mellom 0,20 til 0,45 ganger obligasjonsrenten den seneste 15 års perioden. Dagens nivå på 0,75 er historisk høyt, skriver han.I tillegg ligger selskapenes verdsettelse i forhold til bokførte verdier (price/book) rundt 50 prosent under snittet for de siste ti årene, opplyser Hollekim.- Med utgangspunkt i dagens verdifastsettelse med fokus på relevante nøkkeltall som P/E, P/B og utbyttebetaling, er det vårt syn er at det finnes et bra potensiale i de nordiske aksjemarkedene. Oppsiden bør være betydelig, samtidig som nedsiden bør være begrenset, siden selskapene er så lavt priset i forhold til egne resultater og alternativavkastning, konkluderer han.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?