Gå til sidens hovedinnhold

De skulle samarbeide og tjene millioner. Nå krangler de så busta fyker

Strid om nordlysturisme ender i retten til høsten.

Da selskapet Stein Sørensen Persontransport Din Taxi og Arctic Guide Service (AGS) inngikk en avtale i 2011 om å vise frem nordlyset til turister om vinteren, var nisjemarkedet i sin spede barndom, skriver Nord24.

Nå, tre år seinere, har markedet eksplodert. Ifølge flere estimater er nordlyset i dag verdt over flere hundre millioner kroner i året.

Sammen skulle de to selskapene tjene gode penger på å tilby spektakulære nordlysopplevelser i Tromsø-området.

I avtalen het det at Arctic Guide Service skulle stå for guiding og markedsføring, mens Stein Sørensen Persontransport skulle skaffe sjåfører og transport.

Reklameutgifter vokste

Men i januar i år sa plutselig AGS opp avtalen. Det vil Stein Sørensen Persontransport Din Taxi ha flere hundre tusen i erstatning for. De mener de tapte store inntekter sist vinter, etter at avtalen ble sagt opp. I tillegg vil de at AGS skal få forbud mot å drive med nordlysturisme i Tromsø-regionen i tre år.

Stridens kjerne er inntektsfordelingen mellom de to aktørene, sett opp mot de summene som AGS brukte på markedsføring.

Da nordlysmarkedet tok av i årene etter avtalen ble inngått 2011, kom det flere og flere aktører til.

I forrige sesong var det hele 43 selskaper i Tromsø-området som tilbød nordlysopplevelser i en eller annen form.

På grunn av den økte konkurransen, mener AGS at de måtte ut med stadig større summer til markedsføring.

- I starten var inntektsfordelingen rettferdig. Men etter hvert som utgiftene til markedsføring økte, mener min klient at inntektene ble fordelt mer og mer i deres disfavør, sier Werner Frimanslund, som er advokat for Arctic Guide Service.

- Da de forsøkte å reforhandle vilkårene, ble de avvist. Derfor har min klient sagt opp avtalen, og driver nå på egenhånd, sier Frimanslund.

- Handler om prisipper

Dermed gikk Stein Sørensen Persontransport til sak mot sin tidligere partner.

- Vi hadde investert store ressurser sammen og hadde en klar og tydelig kontrakt. Den inkluderte også en klausul om at dersom avtalen ble brutt, skulle utbryterne ikke ha lov til å drive konkurrerende virksomhet, sier selskapets eier, Bård Henrik Sørensen.

Han sier at erstatning ved avtalebrudd og karantene for nordlysturisme i tre år var gjensidige klausuler i avtalen, som begge partene har skrevet under på.

- Dette handler ikke om penger for oss, men prinsipper. Man skal følge de avtalene som inngås, sier Sørensen.

Han avviser at han har sagt nei til AGS’ ønske om å reforhandle avtalen de to selskapene skrev under på i 2011.

- Vi ba dem sannsynliggjøre det påståtte tapet i regnskapene sine. Det ønsket de ikke, sier Sørensen.

Fikk ikke medhold

Da Stein Sørensen Persontransport ba Lofoten tingrett om en midlertidig forføyning i vinter, fikk de ikke medhold. Transportselskapet måtte også ut med saksomkostningene på 81.000 kroner.

Dermed fikk AGS fortsette så lenge vinteren og mørket varte.

- Lofoten tingrett henviste til at vi kunne søke erstatning etter sesongen, fordi motparten er likvid. At vi ikke kunne stanse selskapet der og da gjennom en midlertidig forføyning, har ikke betydning for våre krav nå. Vi har tro på at retten vil støtte vårt syn i at inngåtte avtaler skal følges, sier Bård Henrik Sørensen.

Det er satt av to dager til saken i Nord-Troms tingrett i oktober.

Werner Frimanslund tviler på at retten vil forby AGS i å selge nordlysopplevelser kommende vinter.

- AGS fremholder at det neppe vil bli noen større kundeflukt fra den ene til den andre, i og med at det er mellom 40 og 50 selskaper som driver med dette. De ser ingen grunn til at de ikke skal få fortsette med dette neste vinter, sier Frimanslund.

Les flere saker fra Nord24

Kommentarer til denne saken