MARIDALEN: Før sommeren kom de første nye skiltene tilhørende kultur- og naturstien i Maridalen på plass. På elleve nye skilt mellom Brekke og Hammeren kan man nå lese om kulturminner i området. Flere av skiltene står ved turløypa, mens andre er plassert litt utenfor allfarvei.

Grefsen-beboer og tidligere riksantikvar, Nils Marstein, la frem ideen for daværende byrådsleder Erling Lae for halvannet år siden.

LES OGSÅ: Grefsen-Nils ga seg etter 14 år

Ikke bare for syklister

– Det finnes veldig mange historier i Maridalen, sier Marstein, med henvisning til kulturlandskapet i dalen. Det finnes knapt et sted som ikke er rørt av mennesker, hevder han.

– Det er det viktig å synliggjøre. Maridalen skal ikke bare være et sted for dem som sykler fort, men også et sted man kan stoppe opp og oppleve og lære noe nytt, sier Marstein.

Han mener kulturlandskapet er unikt i norsk sammenheng.

– Det har i praksis ikke vært nybygg her siden Maridalsvannet ble tatt i bruk som drikkevannskilde. Det er ganske spesielt med et uforandret kulturlandskap så nær byen.

Stort potensial

Det mener både Marstein og antikvar Herdis Sletmo hos Byantikvaren i Oslo, er noe som Oslo-borgere bør være stolte av.

Industrihistorie, forsvarsverk, husmannsplasser, men også interessante geologiske fenomener og biotoper er bevart, og trekkes frem som spesielle kvaliteter i dalen.

– Maridalen som arena for undervisning og ekskursjoner for skoleklasser har potensial i mye større grad enn i dag. Her er det mye Oslo-historie, sier Marstein.

Stort samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Byantikvaren i Oslo, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Maridalens venner og Friluftsetaten. De elleve robuste skiltene har fått ny utforming og design. I tillegg er det samlet ny informasjon, og nytt kartmateriale er laget.

LES OGSÅ: «Avslører» 836 kulturminner i Oslo

– Kunnskap om kulturminnene blir på denne måten formidlet til et stort publikum, sier Sletmo.

Hun forteller at Byantikvaren er i samtaler med private grunneiere i området om oppsett av ytterligere tre skilt. Blant disse er Stangjernshammeren, som er opphav til navnet Hammeren, og som befinner seg på Løvenskiolds grunn.

– Vi har så langt fått positivt svar fra to av grunneierne, sier Sletmo.

Men merkingen kan fortsette utover det – det er nok av kultur å ta fatt på i Maridalen, ifølge de to. Anses dette prosjektet som vellykket, ønsker både By- og Riksantikvaren å merke kulturminner også i Sørkedalen.