Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: «Jublet seilforeningen alt for tidlig?»

Hvorfor oppførte seilforeningen container/tørkehuskonstruksjonen midt på friområdet i strandsonen uten å byggeanmelde tiltaket på forhånd? Det må da ha vært noen i styret som var klar over anmeldelsesplikten og som visste at normalreaksjonen på ulovlig byggearbeid er rivepåbud, slik Plan- og bygningsetaten bestemte i avgjørelsen 12. mars 2012.

Det overraskende og uvanlige er ikke denne reaksjon fra etaten, men at den samme etaten et år senere – 26.mars 2013 - ga dispensasjon fra både bestemmelsene i plan- og bygningsloven og reguleringsplanen for Malmøya.

«En reguleringsplan er ingen selskapslek. Når den er vedtatt, så er den vedtatt. Er det et friareal, så er det et friareal. Basta!», proklamerte fylkesmannen i Vestfold, Erling Lae, over hele førstesiden i Tønsberg Blad 14. juni i år under ingressen «Knallhardt oppgjør med Nøtterøy-politikerne».

LES OGSÅ: Seilere får hjelp av John Christian Elden

Også i denne saken var «reguleringsplanen systematisk blitt undergravet. Intensjonene i planen var ikke blitt fulgt opp». Ved siden av at privatpersoner og foreninger har et selvstendig ansvar for å følge opp gjeldende vedtak, plasserer Lae ansvaret hos politikere og administrasjon.

I Myren-saken er det fremfor alt Bymiljøetaten Divisjon friluft som har sviktet. Regnet Seilforeningen med at deres gode kontakter medførte at foreningen kan sette seg over loven?

Det var container/tørkehuskonstruksjonen oppført i april 2011 jeg reagerte på. I redegjørelse til etaten i oktober 2011 presiserte jeg at «Seilforeningen og muligens også Bymiljøetaten, synes å vurdere tvistesituasjonen som en nabokonflikt mellom meg og Seilforeningen. Det er i så fall misforstått og uriktig. I den utstrekning det måtte foreligge tvist, er mitt krav rettet mot Oslo kommune».

Jeg synes det er ille stadig vekk å bli klassifisert som den slemme naboen som angivelig skal være motstander og motarbeider at barn og ungdom gis opplæring i seiling. Selvfølgelig er verken jeg, andre av naboene, Malmøya-beboerne eller Malmøya Vel motstandere av barne- og ungdomsidretten. Det er det i så fall andre som er.

LES OGSÅ: Truet med tvangsmulkt, nå får de likevel bli på Myren

I Nordstrand Blad truer Seilforeningen med å legge ned aktivitetene for «jolleseilerne våre» dersom tillatelsen trekkes tilbake. Seilforeningen fortier at forening har god plass for jolleseilerne i nyanlegget sitt.

Seilforeningen fortier at foreningen, etter eget forslag, fikk tildelt erstatningsareale i Sundveien 32/33 nettopp av hensyn til jolleseilerne. Seilforeningen argumenterte godt for denne løsningen som ihht reguleringsplandokumentene var alternativet til å flytte til Fiskevollbukta eller Ljansbruket. Av hensyn til barne- og ungdomsidretten leier Seilforeningen erstatningstomtene på nominelle vilkår hos kommunen. Nyanlegget med klubbhus og brygger med flytebrygger er blitt en marina for storseilbåteierne, mens jolleseilerne er henvist til fri- og naturvernområdet på Myren, 100 meter bortenfor.

Det er Seilforeningsstyret som utestenger barn og ungdom. Seilforeningen har god plass for jolleseileraktivitetene i nyanlegget sitt, men kanskje må de redusere marinavirksomheten en smule. Det er mulig det medfører reduksjon av leieinntekter, men langt fra de beløp Oslo kommune subsidierer virksomheten med i dag.

Dersom Seilforeningsstyret legger ned aktivitetene for jolleseilerene, må det være fordi de prioriterer marina for storseilbåtmedlemmene. Risikoen er i så fall at subsidier til foreningen bortfaller. Dersom kommunen finner at foreningen urettmessig kan ha mottatt over 100.000 kroner i subsidier i årevis, er også risikoen for tilbakebetalingskrav noe foreningen bør ta med i betraktningen når de proklamerer at de må legge ned aktiviteten.

LES OGSÅ: DEBATT: «Strandsonen tilhører alle»

I 2013 fikk Bundefjorden Seilforening 120.000 kroner hos Sparebankstiftelsen (DNB) til optimistjoller. I 2011 hadde foreningen inntekter med 1,4 millioner. Det er ingen grunn til å tro at Seilforeningen legger ned aktivitetene for jolleseilerne dersom byggesøknaden får et annet utfall og må flyttes til nyanlegget.

Det er ingen grunn til tro at «Et nei betyr krise for oss», heller ikke når foreningsmedlemmenes ressursstyrke tas med i betraktningen.

Fred Stokvold, Malmøya

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted