Gå til sidens hovedinnhold

Stor jobb å rydde vekk kulene

Det venter litt av en jobb når metallrestene etter mange tiår med skyting på gamle Prinsdal skytebane skal vekk fra jorden.

PRINSDAL: Etter mange år med skyting, er det naturlig at det ligger mye metallrester i grunnen - spesielt bly. Dette blir det ikke lett å få fjernet. Men nå er det gjort utredninger, og Bymiljøetaten er klar for å få satt i gang opprydding og miljøsanering.

Tanken er som kjent å få det gamle skytebaneområdet til et bruksområde for friluftsaktiviteter, spesielt for barn og unge.

Men før man kan starte arbeidene med å tilrettelegge for bruk, må de forurensede massene ut Disse ligger for det meste ved de to skyteskive-områdene sørover og øst for skytebanen mot Grønliåsen.

Mye masse

Etter de undersøkelser og beregninger som er gjort, skal det være behov for å få fjernet rundt 1.100 kubikkmeter forurenset masse. I tillegg skal det fjernes målanretninger av støpt, armert betong, og rester av etter et anlegg for lerdueskyting.

For å få ut all denne massen er det nødvendig å anlegge veier for utkjøring. Dette er det nå søkt om. Det heter i søknaden at disse vil bli fjernet når arbeidet er gjort.

Når massene kommer ut til standplass, må de fraktes til offentlig vei. Dette skal skje over den gamle kongeveien ved Øvre Prinsdals vei.

Vellet er fornøyd

Hauketo og Prinsdal har gitt en uttalelse i saken der de gir uttrykk for tilfredshet over at det nå endelig blir en miljøsanering i området. De har vært bekymret for forurensning i vollene.

Men de er også litt bekymret. For utkjøring av masser må både gå gjennom Øvre Prinsdal gård hvor det er mange barn og unge, og på den gamle kongeveien.

Men selv om de har betenkeligheter, er de svært glade for at det nå etter så mange år blir en opprydding på det gamle skytebaneområdet.

Det er foreløpig ikke gitt opplysninger om når oppryddingsarbeidene kan komme i gang.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai