Gå til sidens hovedinnhold

Preget av stengte felt

Norecos oljeproduksjon er fortsatt hemmet av stengte kraner på dansk sokkel.

Oljeselskapet Norwegian Energy Comapny ASA har mandag lagt frem en produksjonsrapport for november. Den viser at selskapet fortsatt må vise til lav produksjonstakt på grunn av problemene med Siri-feltet på dansk sokkel.

Det førte til en gjennomsnittlig produksjon på 6.250 fat oljeekvivalenter per dag i november.

Jobber med løsning
Feltene i Siri-området (Siri, Nini og Cecilie) har vært stanset siden 31 august i år. Ifølge Noreco så arbeider operatøren DONG med å utarbeide en midlertidig løsning for å stabilisere vannbuffertanken på feltet. DONG forventer fortsatt å kunne starte opp produksjonen igjen i løpet av desember, avhengig av godkjennelser fra myndigheter og på værforholdene.

- Når en midlertidig løsning er etablert, starter arbeidet med å utarbeide en permanent løsning skriver Noreco.

Når det gjelder satellitten Nini Øst, så går utbygningen som planlagt, og den tredje og siste brønnen bores for øyeblikket. Produksjonen er forventet å starte kort tid etter at Siri-feltet er tilbake i produksjon.

Forsikringspenger
Noreco har gjennom sine forsikringsordninger dekning for produksjonstap for en periode utover 60 dager og begrenset oppad til 12 måneder.

- Gitt at det er funnet å være dekning under forsikringen, så vil Noreco for enhver periode som resulterer i produksjonstap i mer enn 60 dager motta en forsikringsutbetaling på 50 dollar per fat råolje som ikke ble produsert, opplyser oljeselskapet.

Videre vil også kostnader forbundet med tiltak for å begrense skadeomfanget av produksjonstapet, slik som midlertidige/foreløpige tiltak for å gjennoppta produksjonen være dekket av forsikringen.

-Forsikringskravet er under gjennomgåelse av takstmann. Selv om Noreco mener at det er dekning i forsikringen, er det på det nåværende tidspunkt for tidlig å trekke noen endelig konklusjoner før undersøkelsene om årsaken til skaden har blitt ferdigstilt, skriver selskapet.

Venter på Lulita
Norecos øvrige felt viste i all hovedsak stabil produksjon i november, men Lulita-feltet, også det på dansks sokkel, forble stengt i november.

Grunnet pågående utbedringer av en gasskompressor på Harald-platformen, er gjenopptakelse av produksjonen på Lulita forventet i løpet av første kvartal 2010.

Noreco oppnådde en pris på 71 dollar per fat i oktober justert for Norecos oljesalgsopsjoner på 50 og 75 dollar per fat i tillegg til justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser.

Kommentarer til denne saken