Oljeselskapet Norwegian Energy Comapny ASA, Noreco, melder onsdag ettermiddag at de planlegger å hente inn inntil 2 milliarder kroner i frisk fremmed kapital. Midlene planlegges brukt til å refinansiere eksisterende obligasjonslån.

- Den nylig godkjente emisjonen på 1200 millioner kroner har styrket vår finansielle stilling, og gir oss et solid fundament for verdiskapning fra vår omfattende portefølje. Den planlagte refinansieringen er i tråd med vår strategi og utvider ytterligere vår finansielle kapasitet, sier adm. direktør Scott Kerr i Noreco i en kommentar.

De to obligasjonslånene som skal refinansieres NOR01 og NOR02 har et samlet pålydende på 2.240 millioner kroner. De planlegges erstattet med to nye lån på mellom 1.750 og 2.000 millioner kroner i samlet proveny.

Selskapet ønsker en løpetid på henholdsvis 3 og 5 år for de to nye obligasjonslånene. De Nye Obligasjonene vil ha sikkerhet i selskapets aksjer i datterselskapene Altinex ASA og Siri Holdings Ltd.

De eksisterende obligasjonene vil bli tilbakekjøpt i henhold til Norecos tilbakekjøpsrett i de relevante låneavtalene. Det er imidlertid med forbehold om at de lykkes å hente inn minimum 1750 millioner kroner i de nye obligasjonene.

Meglerhuset Pareto Securities har blitt engasjert som hovedtilrettelegger for de planlagte obligasjonslånene, mens BNP Paribas, First Securities og SEB Merchant Banking er utnevnt til medtilretteleggere.