Gå til sidens hovedinnhold

Norge øker støtten til frie medier i utlandet

- Slik jeg ser det kan en fri presse være en sterk kraft – et unikt våpen i kampen mot fattigdom, sier utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson.

Regjeringen skal legge om mediestøtten til fattige land. Utviklingsministeren vil styrke den kritiske journalistikken.

- Pressen har en nøkkelrolle i å skape demokrati, styrke menneskerettigheter og i å fremme godt styresett i utviklingsland, sa utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson på en konferanse om mediestøtte på Holmenkollen 3. november, skriver Bistandsaktuelt.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det satt av fem millioner kroner til nye tiltakt for å støtte medier i fattige land. Disse pengene kommer i tillegg til femti millioner kroner som tidligere er satt av til det samme formålet.

Hun mener en fri presse kan være en stemme for de fattige. Den nye potten er øremerket Norges syv hovedsamarbeidsland: Nepal, Tanzania, Malawi, Uganda, Zambie og Mosambik.

- Vi må støtte opp om frie medier og styrke deres evne til å være den "vaktbikkja" i samfunnet som den er ment å være. Det er derfor den norske regjeringen ønsker å øke og intensivere sin støtte til mediene, som er et grunnleggende element i våre internasjonale utviklingstiltak, sa Frafjord Johnsen.

Støtten skal hovedsaklig gå til styrket utdanning, faglig rådgivning og nettverksbygging og vil bli samordnet av en spesialenhet i NORAD.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken