Gå til sidens hovedinnhold

Norges Bank: Finansiell stabilitet noe svekket

Norges Bank mener utsiktene for finansiell stabilitet er noe svekket. Det fremkommer av sentralbankens halvårlige gjennomgang av finanssektorens stabilitet

Norges Bank vurderer utsiktene for finansiell stabilitet som tilfredsstillende, men noe svakere enn for et halvt år siden, fremkom det på en presentasjon av rapporten onsdag morgen.- Svak makroøkonomisk utvikling og fall i verdipapirmarkedene har ført til en klar svekkelse av bankenes resultater. Prognoser for den økonomiske veksten både i Norge og internasjonalt er nedjustert siden forrige rapport, men aksjekursene har steget siden midten av mars. Bankene har opprettholdt sin soliditet og er rimelig godt rustet til å møte en svakere makroøkonomisk utvikling, sa visesentralbanksjef Jarle Bergo.- Rentesenkningen det siste halvåret vil lette rentebelastningen for foretak og husholdninger. Dette vil isolert sett redusere tallet på konkurser i foretakssektoren. Likevel må en med fortsatt svak økonomisk vekst forvente høye konkurstall og noe økte banktap i tiden fremover, sa han.- Husholdningenes gjeld er høy og vokser fortsatt raskt. Boligprisene øker ikke lenger. Når kredittveksten til husholdningene likevel holder seg så høy, kan det dels skyldes den langvarige forutgående sterke boligprisveksten og at antall omsatte boliger fortsatt er på et høyt nivå. Dagens situasjon der gjelden vokser langt sterkere enn inntektene, kan ikke opprettholdes over tid. Samlet sett er kredittrisikoen ved lån til husholdninger moderat, men vurderes som noe høyere enn i forrige rapport, sa Bergo.

Reklame

Nyhet: Nå får du denne bilen som ladbar hybrid