Oljebremsen har slått hardt inn over norsk økonomi, men økonomene i Nordea tror nå det verste kan være over.

- Vi regner med at veksten i fastlandsøkonomien nådde bunnen i annet halvår i fjor. Oljerelaterte næringer vil gradvis trekke litt mindre ned enn før, mens økende vekst i offentlig etterspørsel trekker opp. 2017 kan vise seg å bli året det snur til det bedre, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i forbindelse med storbankens siste rapport om de økonomiske utsiktene.

Les: – Ikke bind renta nå
Les også: Sjeføkonom: - Norsk næringsliv har stagnert
Les også: - Vi er farlig nær nullstreken i norsk økonomi

Der viser banken til at veksten i fastlandsøkonomien stoppet opp i annet halvår i fjor, men at nedturen i oljerelaterte næringer motvirkes av vekst i etterspørselen i resten av økonomien og svak krone.

Siden oljenedturen traff økonomien har Norges Bank svart med å halvere styringsrenten til 0,75 prosent. Nordea tror på ytterligere tre rentekutt i løpet av 2016, som betyr at Norges Banks styringsrente kommer ned til null.

Internasjonal valutakrig
Internasjonalt har flere sentralbanker deriblant i Sverige, Japan og eurosonen, innført negative renter. Selv om den amerikanske sentralbanken hevet renten i desember, for første gang siden før finanskrisen, har andre land kuttet dypere ned i negativt terreng.

Et viktig mål er at rentekuttene skal bidra til svekket valutakurs, eller hindre at valutakursen styrkes, for på den måten å holde inflasjonen oppe.

De negative rentene fremstår som et våpen som nå brukes i en internasjonal valutakrig, mener Nordea.

- Også Norges Bank kan bli presset inn i en krig de trolig ikke ønsker å være deltaker i, sier Olsen i Nordea. Skulle krona styrkes kraftig er veien til negativ styringsrente kort. Vårt hovedbilde er imidlertid at det ikke blir behov for ekstreme tiltak i den økonomiske politikken her hjemme, sier Olsen.

I Nordea nye prognoser holder veksten i fastlandsøkonomien seg uendret på 1,0 prosent i år, før den stiger til 1,6 prosent neste år. Arbeidsledighetsraten venter banken vil stige til 4,8 prosent i år og videre til 4,9 prosent neste år.