Norges Bank senker torsdag styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til rekordlave 0,5 prosent etter sentralbankens rentemøte.

Les: - Løp ned til banken og krev lavere rente

Rentebeslutningen er i tråd med hva et samstemt analytikerkorps hadde ventet på forhånd.

– Vekstutsiktene for norsk økonomi er noe svekket, og vi venter at prisveksten etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Les: – Ikke bind renta nå
Les også: Sjeføkonom: - Norsk næringsliv har stagnert
Les også: - Vi er farlig nær nullstreken i norsk økonomi

Kan bli flere kutt
Der peker sentralbanken på at veksten internasjonalt ser ut til å bli noe lavere enn ventet, og at rentene ute har falt.

Samtidig har utviklingen i norsk økonomi vært svakere enn lagt til grunn, og arbeidsledigheten vil trolig stige noe, heter det videre.

Svekkelsen av kronen har løftet veksten i konsumprisene. Lønnsveksten i år ser ut til å bli lavere enn i fjor. Etter hvert som virkningene av en svakere krone fases ut, vil prisveksten avta.

– Slik vi vurderer utsiktene, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Utelukker ikke negative renter
Negative renter kan helle ikke utelukkes fremgår det, men det minnes også om risikofaktorer i et lavrenteregime.

- Lavere renter kan gi økt sårbarhet i det finansielle systemet. Når styringsrenten nærmer seg en nedre grense, øker også usikkerheten om virkningen av pengepolitikken, heter det.

- Det taler nå for å gå mer varsomt fram i rentesettingen. Skulle norsk økonomi bli utsatt for nye store forstyrrelser, vil hovedstyret likevel ikke utelukke at styringsrenten kan bli negativ.

Bør du binde renten?
Nettavisen har utarbeidet en rentetest basert på råd fra flere økonomieksperter. Vi gjør oppmerksom på at dette er en uhøytidelig test.