Gå til sidens hovedinnhold

Norges Bank: Svakt ute, ser svekkelse hjemme også (Ny)

Norges Bank ser fortsatt usikre utsikter internasjonalt, og ser også muligens et lavere privat forbruk i Norge enn tidligere ventet, fremgår det av begrunnelsen for dagens rentekutt. Det hintes om at lønnsoppgjøret vil være viktig for videre rentekutt

Oppdatert med flere momenter.- Den internasjonale oppgangen er svak og ujevn. Aktiviteten blir stimulert av svært lave renter og skattereduksjoner i USA og andre land. Det er fortsatt usikkert når veksten ute tar seg opp og blir selvdrevet. Virkningene av det kraftige fallet i aksjekursene og av tidligere overinvesteringer i flere sektorer er trolig ennå ikke uttømt, sa sentralbanksjef Svein Gjedrem under presentasjonen av dagens rentekutt.- Veksten i konsumprisene steg markert fra november til desember. Dette skyldes at elektrisitetsprisene økte. Justert for endringer i avgifter og energivarer steg konsumprisene med 1,8 prosent fra desember 2001. Dette var om lag som ventet. Prisoppgangen på elektrisk strøm vil føre til høy vekst i konsumprisindeksen de nærmeste månedene, men det er en kortsiktig virkning som ikke har direkte betydning for renten, sa han videre.Gjedrem ser tegn til at kredittveksten og privatforbruket kan være i ferd med å dempes.- Husholdningene låner fortsatt mye. Deres gjeldsbelastning fortsetter å øke. Kredittveksten til husholdningene falt imidlertid noe fra november i fjor til november i år, men veksttakten er fortsatt tosifret. Veksten i boligprisene ser nå ut til å avta noe. Utviklingen i boligmarkedet og mindre optimisme i husholdningene kan redusere kredittveksten framover, sa Gjedrem.- Utviklingen fram til november i fjor i indeksen for varekonsumet tyder på god vekst i privat forbruk. Prisoppgangen på strøm reduserer veksten i husholdningenes disponible realinntekt i år. Veksten i det private forbruket i år, kan derfor bli lavere enn vi anslo i forrige inflasjonsrapport. Økte strømutgifter i bedrifter og husholdninger vil i stor grad motsvares av økte inntekter til andre norske sektorer og derfor trolig bare ha begrenset virkning på den innenlandske etterspørselen på to – tre års sikt, sa han.Vil ha lønnsmoderasjon

Gjedrem benyttet også anledningen til å hinte om at videre rentenedgang vil avhenge av lønnsmoderasjon.- Et viktig spørsmål blir hvordan partene i arbeidslivet klarer å nøste opp i det flokene man har liggende etter lønnsoppgjøret i fjor, sa Gjedrem i spørsmålsrunden etter presentasjonen.Han avviste også at inflasjonsmålet, som er på 2,5 prosent, bør settes høyere, slik SSB-sjef Svein Longva har foreslått. Han sa et høyere inflasjonsmål ville være negativt for norsk økonomi.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar