Gå til sidens hovedinnhold

Mindre tro på rentehopp

Færre av oss tror renten vil stige det kommende året.

Norges Banks kvartalsvise forventningsundersøkelse viser at økonomene og næringslivslederne forventer lavere prisstigning enn det de gjorde forrige kvartal.

Forventningene til partene i arbeidslivet og til husholdningene er derimot uendret. H

Økonomenes forventninger til prisstigningen i løpet av de neste 12 månedene sank fra 2,2 prosent i andre kvartal til 2,0 prosent i tredje kvartal. Næringslivslederne forventer en generell prisstigning om 12 måneder på 2,2 prosent. Dette er en nedgang på 0,2 prosentpoeng siden forrige kvartal.

Partene i arbeidslivet forventer i tredje kvartal en prisstigning i løpet av de neste 12 månedene på 2,2 prosent. Dette er uendret siden forrige kvartal. Husholdningene forventer at prisene skal stige med 2,9 prosent i løpet av det neste året. Også det er uendret fra forrige kvartal.

Færre ser rentehopp
Husholdningene tror altså på en klart høyere prisvekst enn de andre gruppene.

Likevel er det færre av husholdningene som nå tror på renteoppgang. I andre kvartal forventet 63,7 prosent av husholdningene renteøkning de neste 12 månedene. Andelen som forventer renteøkning er i tredje kvartal redusert til 56,8 prosent. 4,7 prosent av husholdningene forventer rentefall.

Størst var troen på renteøkning i fjerde kvartal i fjor. Da så fire av fem for seg renteøkning de neste 12 månedene, og slik det ser ut nå, fikk de rett.

Norges Bank hevet styringsrenten fra 1,25 til 1,5 prosent i slutten av oktober i fjor, til 1,75 prosent i desember og til 2 prosent i mai i år. Siden har den ligget flatt.

Viktige forventninger
Norges Bank har som mål å stabilisere prisveksten rundt 2,5 prosent i året.

Analysebyrået Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Norges Bank retter pengepolitikken inn mot et mål om lav og stabil inflasjon. Forventninger til den fremtidige prisutviklingen kan i seg selv spille en rolle for den faktiske prisutviklingen. En regelmessig undersøkelse kan bidra til større innsikt i disse spørsmålene.

Forventningsundersøkelsen er hittil gjennomført 35 ganger og ble første gang gjennomført i februar 2002.

Kommentarer til denne saken