Rekkehus, vil være mest attraktive og dermed også det segmentet av boligmarkedet hvor prisen vil øke mest framover.

Det kommer fram i en spørreundersøkelse gjort blant meglere tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund.

Rekkehus i vinden
Av de nærmere 700 eiendomsmeglerne over hele landet som har vært med i spørreundersøkelsen, mener flesteparten at rekkehus kommer til å være i vinden i tiden som kommer.

Svarene kommer fram i Meglerinnsikt, som er en undersøkelse blant medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund, og som igjen er en del av det felles nordiske samarbeidet Nordic Housing Insight.

Bolighandel1: Selg uten megler

Ut av byen
- Presset på boligmarkedet i sentrale byområder har økt de siste årene som en følge av at det bygges for få leiligheter for barnefamilier i disse områdene. Derfor velger mange å flytte til rekkehus litt utenfor bykjernen. Prisen på leiligheter i sentrum gjør også at man velger å flytte i rekkehus litt utenfor for å få mer for pengene, sier direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn Tveter.

Undersøkelsen viser at det er en generell optimisme i markedet blant eiendomsmeglere.

De mener at det kommer til å bli en viss økning i etterspørsel innen alle segmentene, og at den kommer til å bli størst innen delte boliger. En ikke unaturlig følge av dette vil også etter meglernes mening derfor være at prisveksten også vil være størst for rekkehus.

Ulemper med enebolig
-Mange ønsker nok også å flytte inn i et rekkehus på grunn av at man gjerne vil ha noen av fordelen man får ved å bo i enebolig, men ikke alle ulempene det medfører. I tillegg ligger ofte delte boliger i et miljø som tiltrekker seg barnefamilier hvor det er nærhet til barnehager, skoler og andre servicetilbud, sier Tveter.

Flest meglere tror at prisene i boligmarkedet og kjøpsinteressen vil være uendret eller stige litt i de neste tre månedene.

Et mindretall tror at den vil synke litt i tiden som kommer, og da hovedsakelig for eneboliger og leiligheter.

Meglerinnsikt er en undersøkelse blant medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund, og er en del av det felles nordiske samarbeidet Nordic Housing Insight. Undersøkelsen gir nyttig og viktig informasjon til alle aktører i boligmarkedet og er den eneste undersøkelsen av denne typen som gjøres på tvers av landegrensene.

SELGE BOLIG? Finn billigste megler på MittOppdrag.no