Bergen (NTB): Norges Handelshøyskole mottok 336 søknader til stipendiatstillinger for våren 2014. Det er en økning på 90 prosent siden 2012.

Kun 15-20 kandidater får tilbud om en stipendiatstilling, som har en gjennomsnittlig årslønn på 430.000 kroner, ifølge Bergens Tidende.

Som stipendiat er man ansatt i en periode på tre til fire år for å fullføre forskerutdanning og få en doktorgrad. Viserektor for forskning ved Norges Handelshøyskole, Helge Thorbjørnsen, mener at skolen blant annet har blitt flinkere til å markedsføre seg internasjonalt. I dag er omtrent halvparten av doktorgradsstudentene utenlandske. (©NTB)