Gå til sidens hovedinnhold

Renten skal opp flere ganger

- Dette var overraskende aggressivt fra Norges Bank

Det ble ingen renteheving på møtet hos Norges Bank onsdag. Dermed holdes styringsrenten på 2,25 prosent, som er nivået som ble satt på siste rentemøte 13. mai i år.

- Norsk økonomi går godt, og arbeidsledigheten faller. Inflasjonen er lav, men den vil trolig etter hvert ta seg opp. Vi satte renten opp i mai, holder den uendret ved dette møtet, og ser fortsatt for oss at renten øker gradvis gjennom andre halvår, skriver visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en melding.

Se pressekonferansen om rentebeslutningen her:

Vurdert Hellas-problemene
Normalt ligger bankenes påslag på styringsrenten på noe over 1 prosentpoeng på styringsrenten. Bankrenten ut til kunden styres nemlig ikke bare av Norges Banks styringsrente, men også konkurransen og nivået bankene selv låner penger til. Styringsrenten er renten på bankenes innskudd i Norges Bank.

– Statsgjeldskrisen i Hellas og andre europeiske land har ført til ny uro i finansmarkedene. Derfor har aksjekursene falt og de langsiktige rentene er igjen svært lave. Men veksten i verdensøkonomien ser likevel ut til å holde seg oppe. Vi legger til grunn at gjeldskrisen i Hellas blir håndtert på en måte som ikke fører til vesentlige ringvirkninger for andre land, skriver Qvigstad.

Hovedstyret til Norges Bank vedtok også på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 2¼–3¼ prosent i perioden fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 19. oktober, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Ventet endring i rentebanen
På forhånd var det ventet at Norges Bank ville gå inn å nedjustere utsiktene for renteutviklingen fremover. Slik ble det ikke

- Hovedstyret mener samlet sett at renten bør settes gradvis opp gjennom andre halvår slik utsiktene og risikobildet nå fremstår. En uventet sterk økning i aktiviteten eller i pris- og kostnadsveksten vil kunne føre til en mer markert oppgang i renten enn vi nå ser for oss. Skulle uroen i finansmarkedet slå ut i betydelig svakere vekst eller kronen styrke seg vesentlig, kan økningen i renten bli skjøvet ut i tid.

Norges Bank legger opp til at neste renteheving vil komme i oktober i år, og styringsrenten er da ment å settes opp med 0,25 prosent.

- Aggressivt
- Dette var overraskende aggressivt i det korte bildet fra Norges Bank. Renten skal nå settes gradvis opp gjennom andre halvår slik utsiktene nå er. Enda sterkere aktivitetsvekst vil kunne føre til en mer markert oppgang i rentene. På den andre siden kan en vesentlig sterkere krone eller økt uro i finansmarkedene skyve renteøkninger ut i tid, kommenterer DnB Nor Markets.

- Selv om Norges Bank holdt renten uendret på dagens rentemøte ga de et klart signal om at de ønsker å heve renten en eller to ganger frem til neste strategi legges frem i oktober, melder sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen.

Neste renteøkning over sommeren
- Vi tror Norges Bank vil heve renten i skyggen av den europeiske sentralbanken. Den europeiske sentralbanken har signalisert at de mest sannsynlig vil heve renten i juli og da ligger alt til rette for at Norges Bank kan heve renten på møtet 10. august. Avhengig av styrken i norsk økonomi vil de deretter trolig heve renten i oktober eller november, sier Holvik.

Sentralbanken ser for seg en rente ved utgangen av 2013 på 4,5 eller 4,75 prosent og ved utgangen av 2014 på nær 5 prosent.

- Vi tror det skal bli vanskelig for Norges Bank å få renten så høyt opp, siden det trolig vil gi en kraftig styrkelse av kronekursen med påfølgende lav importert prisvekst og svekket konkurranseevne for eksportbedrifter, kommenterer Holvik.

Kommentarer til denne saken