Gå til sidens hovedinnhold

Norman skeptisk til bankfusjon

Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman ber Konkurransetilsynet vurdere å nedlegge midlertidig forbud mot fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR

Norman har i dag sendt et brev til Konkurransetilsynet, som ligger under hans departement.I brevet skriver Norman at tilsynet må vurdere spørsmålet om å nedlegge midlertidig forbud.- Jeg har merket meg at konkurransedirektøren har uttrykt bekymring for konkurransevirkningene av en fusjon. Jeg har full tillitt til at Konkurransetilsynet foretar en grundig vurdering av de konkurransemessige sidene i saken og av spørsmålet om midlertidig forbud, sier Norman i en pressemelding.Konkurransetilsynet kan i medhold av konkurranseloven gripe inn mot bedriftserverv og fusjoner dersom tilsynet finner at ervervet vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen.Norman peker på at det kan være vanskelig å gripe inn mot en fusjon dersom partene begynner fusjonsprosessen umiddelbart etter at en avtale er underskrevet.

Reklame

Slik sparte Charlotte 15.000 kroner på billånet