20. desember blir det en høring i Stortinget om å forby barnehijab i grunnskolen og barnehagen.

Jeg håper at forslaget blir tatt på alvor og at forbudet blir vedtatt i Stortinget. Gjennom et forbud mot barnehijab kan staten frigjøre de små jentene fra det som hindrer lek, aktivitet og et normalt liv med kognitiv utvikling og læring. Forbudet kan gi jentebarna forståelse for at hennes hår, blikk, hals og kropp ikke er årsaken til synd og at det ikke er katastrofe om en gutt ser håret hennes.

I Barnekonvensjonen artikkel 14 står det at «Barnas rettigheter må gå foran foreldrenes rettigheter». Et forbud mot barnehijab er basert på FNs barnekonvensjon for å beskytte barnerettigheter.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Under følger ti grunner til at barnehijab bør forbys:

1. Religionsfrihet

Barnehijab har ingenting med religion og religionsfrihet å gjøre. Selv i koranen står det ingenting om barnehijab. Tildekningen av kvinner i koranen er for å hindre at mannen blir seksuelt forstyrret. På den måten bidrar hijab på små barn til å seksualisere småjenter helt ned til to-treårs alder.

2. Aktivitet

Barnehijab kan hindre barnas aktivitet. Et forbud kan bidra positivt på sosiale aktiviteter, slik at barna deltar på klasseturer med overnatting, trening, dans, musikk, sport, felles svømming, julefeiring og andre aktiviteter med begge kjønn.

Ifølge en FAFO-rapport opplever jenter som bruker hijab strenger foreldrerestriksjoner. Det kan være deltakelse på fritidsaktiviteter eller det å ha kjæreste. De som opplever dette gjør det dårligere på skolen og senere i utdanningsløpet.

Les også: Vi kan ikke redde verden, men vi kan redde små jenter som vokser opp i Norge

3. Fysisk helse

Barnehijab kan skade barnas fysiske helse. Manglende sollys på huden kan oppstå fordi barnet er tildekket når de går ut, og i mange tilfeller har barnet mørk hud. De brune pigmentene i huden blokkerer det meste av solstrålene. I Norge er det ikke sol store deler av året. Dette bidrar til at jentebarn med hijab er mer utsatt for mangel på vitamin D.

Mangel på D-vitamin kan knyttes til mange helseproblemer, som autoimmune sykdommer, nyreskade, enkelte kreftformer, svak beinbygning (rakitt), smerte i beina, treg vekst, irritasjon på grunn av smerter i knoklene, forsinket tannutvikling og anstrengelse i forbindelse med fysiske aktiviteter.

Barnehijab er også uhygienisk, hvor svette på varme dager kan medføre hudsykdommer. Lus vil heller ikke alltid bli oppdaget like raskt.

4. Psykisk helse

Barnehijab kan skade barnas psykisk helse. Hadia Tajik har skrevet at barnehijab er som et glasshus. Uttrykket er fabelaktig godt, fordi glasshuset rundt barnet blir til en mur med alderen. I enhver situasjon, både ubevisst og bevisst, tenker barnet på å være en «en ordentlig jente» og å være «ren».

Ærbarheten sitter i beinmargen hos kvinner som har vokst opp i en ukultur preget av hijab fra ung alder. Glasshuset blir stadig vanskeligere å knuse. Barnet får angst for en gud (Allah), som hele tiden passer på henne og straffer henne for de minste ting. Denne fortvilelsen og usikkerheten tar barnet med seg inn i voksenlivet, hvor hun begynner å slite med å ta selvstendige avgjørelser.

Barnehijab kan gi psykiske plager hele livet, og når hun blir en kvinne kan hun bli usikker på seg selv og sine valg.

5. Kleskode

Barnehijab kan indoktrinere barnet til å akseptere sosial kontroll. Barnet føler seg feil kledd. Barnehijaben skaper fortvilelse hos de små jentebarna, fordi de ser på andre jenter i nabolaget, på skolen og på gata.

Barnet blir fortvilet, og om hun spør foreldrene kan hun få svar som «fordi du er muslim», «Allah liker deg», «du kommer til paradiset». For mange er ikke dette svaret tilstrekkelig, for man kan være muslim uten å gå med hijab – og man vet ikke om feilen ligger hos seg selv, eller andre.

6. Sosial kontroll

Med barnehijaben følger det med en del begrensninger i sosial omgang med det motsatte kjønn. Jentene blir ansvarlige for familiens ære og glede. De kan være ansvarlige for at brødre og ferde kan være «menn», som æreskulturen krever. Derfor må hun lære seg å akseptere at far og bror, og til og med andre familiemedlemmer bestemmer over hennes påkledning, sosiale omgang og til og med hennes seksualitet i fremtiden.

Dette er Nettavisens spaltister

7. Integrering

Barnehijab kan hindre integrering, fordi jentebarnet lærer fra foreldre at hun skal identifisere seg som en muslim – med alt det innebærer. Tankesettet er bygget rundt religion og små ord kan påvirke henne. Denne tankegangen kan skape et større skille mellom henne og andre, både religiøse og andre. Dette kan skape en indre konflikt, frykt, selvbebreidelse og angst når hun kommer i puberteten.

Hun kan lære at hun ikke kan spise godteri, fordi gelatin inneholder svin. Dermed kan hun ikke spise fra godteriposer fra andre barn. Hijaben minner henne på forbudet og påbudet hele tiden.

8. Likestilling

Barnehijab er imot likestilling. Jentebarnet lærer at den «hellige» hijaben har sine lover, som for eksempel at broren kan bade og kose seg i sommervarmen, mens hun må sitte som tilskuer. Hun får ikke lov å svømme med broren sin. Broren kan også leke med andre barn, mens hun må bare leke med jentebarn.

Hun blir indoktrinert med forestillingen om at hun ikke har de samme rettighetene.

9. Rettigheter

Barnehijab krenker barnets rettigheter. Barnas rettigheter må prioriteres over foreldrenes rettigheter, spesielt hvis det er skadelig for barnet fysisk, psykisk og sosialt. Barnehijab lar ikke barn være barn.

Barnehijab har ikke noe med religionsfrihet å gjøre, ikke noe med foreldrenes rettigheter å gjøre eller noe med kultur å gjøre. Det handler om sosial kontroll.

Jentebarnet lærer seg til å leve i et glasshus og ufriheten blir hennes identitet.

10. Norsk lov

Barnehijab strider med norsk lov. Den religiøse aldersgrensen i Norge er 15 år. Det betyr at når barnet er 15 år, kan det velge sin tro. Når foreldrene tvinger sin tro på barna gjennom barnehijab, så strider det med norsk lov.

Les mer fra Norsk debatt

Da Hadia Tajik var i regjering kom partiet kom med forslag mot barnehijab, men forslaget ble nedstemt av SV. På den tiden var Kristin Halvorsen leder i SV.

I dag håper jeg SV har bedre kunnskap om barnehijab – og dens konsekvenser.

Forby barnehijab for barnas skyld.