Hvert tredje sekund giftes en jente under 18 år bort et sted i verden. Barneekteskap gjør at tusenvis av jenter må slutte på skolen, de blir gravide lenge før kroppen er klar for det og jenter som er giftet bort utsettes oftere for diskriminering, vold og overgrep.

Det har alvorlige konsekvenser for jenters liv, men også for hele samfunnet fordi det hindrer utvikling.

Det siste tiåret hadde vi god fart på arbeidet for jenters rettigheter og likestilling, men så kom koronakrisen. Hele 10 millioner flere jenter står i fare for å bli giftet bort innen 2030, ifølge UNICEF. Dette kommer i tillegg til de 12 millioner jentene som står barnebrud hvert år.

Barn skal være barn, ikke brud. Likevel er barneekteskap vanlig. Dette er hvorfor:

  1. Det er en preferanse for sønner. Jenter tillegges ikke lik verdi som gutter og hun er diskriminert allerede før hun er født.
  2. Det er en tradisjon. Jenter blir giftet bort fordi mødrene og bestemødrene deres ble det. Mange vet ikke om annet enn å gifte bort døtrene sine.
  3. Det handler om å overleve. Knapphet på mat, penger og jobb tvinger familier til å gifte bort døtrene sine. Det handler ikke om at familier ikke vi barna sine vel, men én mindre i huset betyr én mindre munn å mette.
  4. Jenter blir gravide tidlig. Mangelen på kunnskap om hvordan man får barn og tilgang til prevensjon og abort gjør at jenter blir bedt om å gifte seg fremfor å få et barn utenfor ekteskap. En ny rapport fra Redd Barna viser at hele 22.000 barnebruder dør hvert år som følge av graviditet.
  5. Familier får penger. Ung alder på jenta som giftes bort betyr at familien kan få høyere brudepris.
  6. Familier må betale mindre medgift. Jo yngre jenta er, jo mindre må familier betale til datterens svigerfamilie i medgift. For fattige familier kan det være et spørsmål om hva de har råd til.
  7. Land mangler eller har et svakt lovverk som forbyr barneekteskap. FNs barnekonvensjon slår fast at barneekteskap er forbudt. Likevel er barneekteskap fremdeles tillatt i 117 land. I Norge fikk vi først en lov som forbyr barneekteskap i 2018. I flere av landene der barneekteskap er forbudt, ser vi altfor mange tilfeller av at tradisjon og kultur trumfer loven, både fordi familier ikke er klar over loven eller fordi familier trenger penger.
  8. Land har ikke god nok beskyttelse av jenter. Jenter er ikke likestilt med gutter og mange opplever vold og seksuelle overgrep. Dette kan føre til uønsket tidlig graviditet og at jenter blir uføre og ikke klarer å jobbe. Skoler som mangler separate toaletter for jenter er også en grunn til at jenter heller velger å være hjemme fra skolen de dagene de har mensen, i frykt for å måtte eksponere seg og skifte bind i all offentlighet.
  9. Jenter kan ikke dokumentere alderen sin. Mange barn får ikke en fødselsattest og kan derfor ikke dokumentere alderen sin. I møte med lovverket er dette krevede, for det kan ikke fastslås at en jente som giftes bort faktisk er under 18 år.
  10. Familiens ære står høyt. Familier er redde for at jentene deres ikke lenger er attraktive koner når de er eldre. Jenter er forventet å gifte seg, få barn og stelle i huset – ikke ta utdannelse, være barnløse og ta utradisjonelle valg.

Barneekteskap er galt

Om færre jenter blir giftet bort som barn, får flere mulighet til å gå på skole, jobb, god helse og trygghet. Faktisk vil det for hvert år en jente får gå på ungdomsskole øke inntekten hennes med 10-20 prosent senere i livet. Dette er penger hun vil investere i familien sin og utvikling av samfunnet. Bare i Bangladesh er det anslått at det å få slutt på barneekteskap kan generere 4,8 milliarder USD per år til landet, som følge av inntekter og produktivitet.

Les mer fra Norsk debatt

Årets TV-aksjon på NRK går til å bekjempe barneekteskap og jenters rett til å bestemme over egen kropp. For å få til dette må vi jobbe for at jenter får gå på skole, at jenter og de rundt dem kjenner til loven som forbyr barneekteskap og jenters rettigheter, og at lover som beskytter jenter faktisk overholdes.

Et likestilt samfunn er bra for alle. Det reduserer fattigdom, sparer liv og bidrar til global utvikling.

Det handler om meg, deg og hvilken verden vi ønsker å leve i.