Nå har mange av oss levd tettere på våre partnere enn det vi vanligvis ville gjort i en pandemifri verden. Og for mange har dette vært utfordrende. Ekstra utfordrende har det vært for de som lever i voldelige parforhold. Som parterapeut- og sexologstudent savner jeg at det settes mer lys på alvorligheten og frekvensen av psykisk vold.

Så hva vil det si å leve i et psykisk voldelig parforhold? Psykisk vold er definert av Bufdir som; negative eller fiendtlige holdninger eller handlinger, uten bruk av fysisk makt, som kan gi den utsatte en følelse av frykt, avmakt, skyld, skam, mindreverd, fortvilelse eller en grunnleggende følelse av å ikke være ønsket og elsket.

Les også: Jeg utøvde sivil ulydighet og dro fra karantenehotellet

Ut ifra dette er det ikke vanskelig å forstå hvor nedbrytende og destruktivt det vil være for en person å leve i et psykisk voldelig parforhold. I voldelige parforhold foreligger det ofte store lovnader om bedre tider og at volden aldri vil gjenta seg. Dette kan jeg som gryende terapeut allerede bekrefte at sjelden skjer. Forstå meg riktig.

Det er absolutt mulig i parforhold som ikke er preget av vold, men i de voldelige forholdene vil det trolig bare bli verre.

12 kjennetegn på at du lever i et psykisk voldelig parforhold

 1. Du mener at partneren din har rett til å vite hvor du er til enhver tid, hva du gjør og hvem du er med
 2. Partneren din gjør ofte narr av dine meninger og følelser
 3. Partneren din blir ofte rasende eller straffer deg ved å bli taus når du sier eller gjør noe som ikke faller i smak
 4. Du går på nåler og tenker nøye på hvordan du skal unngå å irritere partneren din
 5. Partneren din gjør deg usikker ved å skifte fra sjarm til raseri uten forvarsel
 6. Du føler deg ofte forvirret og lei deg etter du har vært sammen med din partner
 7. Partneren din er sjalu og vil helst ha deg for seg selv
 8. Du får skylden for alle eller de fleste konflikter som oppstår
 9. Partneren din har overbevist deg om at det er best for deg å ta avstand fra alle eller enkelte i din familie og venner som har stått deg veldig nær
 10. Partneren din tar sjelden ansvar for sine egne problemer og legger alltid skylden på andre, ofte deg
 11. Partneren din gjør innimellom store «tjenester» og får deg til å føle at du alltid skylder hen noe
 12. Partneren din bruker ulike trusler for å unngå at du forlater forholdet
 13. Man kan tolke disse kjennetegnene på flere måter. Derfor anbefaler jeg deg som kjenner deg igjen i flere av disse punktene å rådføre deg med en fagperson.

Alle disse tingene gjør den voldelige for å ha kontroll over partneren sin. Mennesker kan bli veldig syke av å leve i et psykisk voldelig parforhold.

Like skadelig som fysisk vold

Jeg er hellig overbevist om at informasjon og kunnskap er kuren mot mye vondt, også når det kommer til parforhold og sex.

Det har vist seg at psykisk vold er like så destruktivt for et menneske som fysisk vold, og forekommer faktisk oftere. Ut ifra statistikken er det en god del flere kvinner som blir utsatt for psykisk vold enn menn.

Les også: – Jeg kan ikke engang få ta livet mitt. Er det noen som i det hele tatt forstår hvor jævlig vondt jeg har det?

Dette er igjen hovedsakelig kvinner i alderen fra 16 til 29 år. De psykisk voldelige partnerne velger seg ofte sårbare ofre, ofte er det menn som finner seg yngre kvinner eller kvinner i sårbare posisjoner. Det kan likevel ikke understrekes nok at det rammer kvinner og menn i alle samfunnslag og aldre.

Man kan sjelden se det på en person at den er voldelig da disse menneskene faktisk ofte fremstår både sjarmerende og svært omgjengelig for andre i samfunnet. Derfor er det så viktig at vi holder øyne og ører åpne og følger med våre venner og families parforhold.

Psykisk vold gir bare usynlige blåmerker og er derfor mye vanskeligere å oppdage utenifra. Som venn eller familie til en som lever i et voldelig forhold gjør du best ved å lytte og være støttende uansett om hen velger å gå eller ikke. For mange uinviterte råd og formaninger kan være forvirrende for den utsatte og vil bare gjøre vondt verre.

Siste råd

Til slutt noen råd til deg som tror du lever i et voldelig parforhold. Å forlate et voldelig forhold er ofte lettere sagt enn gjort. Det er ikke sånn at det er lettere å forlate forholdet selv om det er voldelig. Det er på mange måter kanskje verre. Mange er så nedbrutt og full av vrangforestillinger at de ikke ser hvor alvorlig situasjon de står i. Kanskje enda oftere kan være utfordrende med tanke på sikkerhet.

Med en voldelig partner kan man få trusler om man prøver å forlate forholdet. Disse truslene skal man ta på alvor. Mennesker som er psykisk voldelige kan ofte true med fysisk vold hvis de holder på å miste taket på sitt offer. Det er dessverre slik at psykisk vold ofte går over i fysisk vold og noen ganger drapstrusler.

Les mer fra Norsk debatt her

Husk at en av fire drap som skjer i Norge er partnerdrap. Hvis du er i denne situasjonen, søk hjelp. et finnes et nettsted som heter dinutvei.no som er veldig fin og oversiktlig der man kan lese om ulike typer vold i hjemmet og hvordan komme seg bort.

Det går også an å ringe volds- og overgrepslinjen på tlf: 116 006 og få svar og veiledning over telefon.