Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har slått full fart forover i forbindelse med lovarbeidet for norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel..

Det er 13 år siden LO, NSOF (Norsk Sjøoffisersforbund) og NSF (Norsk Sjømannsforbund) engasjerte forskningsstiftelsen FAFO for å utrede Norges handlingsrom i nasjonale farvann.

Konklusjonen var entydig. Motstandere fremsatte påstander om proteksjonisme, men rapporten var klar. Det handler om legitim regulering av lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Dessverre var denne rapporten ikke nok for å snu politiske motstandere eller motstandere fra næringen.

I årenes løp har NSOF drevet politisk påvirkningsarbeid. Vi har deltatt i partssammensatt maritimt utvalg som i mars 2021 anbefalte lovreguleringen. Vi har også bidratt til å skaffe til veie juridiske vurderinger fra fagmiljøer i verdensklasse.

Gjennom dette var vi med på å endre debatten, slik at vi har fått en debatt som ikke lenger handlet om det var mulig, men om det var politisk vilje til å gjennomføre dette.

Statsråd Skjæran viser nå den vilje som vi har etterlyst i 13 år.

Til syvende og sist så handler det om vår stolthet som sjøfartsnasjon, arbeidsplasser, innovasjon, og vår fremtid i hele den maritime klyngen i Norge.

Les også: Nå er det mulig å gjøre noen skikkelig gode kjøp - spesielt én biltype skiller seg ut (+)

Norske lønns- og arbeidsvilkår vil gi sjøfolk bosatt i Norge tilgang til et større arbeidsmarked. Loven vil derfor kunne bidra til flere norske arbeidsplasser innen blant annet kystfart, havbruk, og nye havnæringer. Norske lønns- og arbeidsvilkår vil gi større forutsigbarhet for arbeidstakerne, og er dermed også positivt for næringens omdømme og rekruttering av unge til en maritim karriere.

God tilgang på arbeidskraft med operativ maritim kompetanse er også viktig for resten av den maritime klyngen. Loven vil også sikre konkurransekraften for rederier som allerede opererer under slike vilkår.

I vår begeistring over at det endelig lyser et fyrtårn der fremme, er det noen vi ikke må glemme. Og det er norske sjøfolk som seiler i utenriksfart. Noen av verdens mest kompliserte operasjoner, med verdens mest avanserte teknologi, skjer ved hjelp av norske sjøfolk på norske skip utenfor norsk sokkel.

Les mer fra Norsk debatt

Det er fremdeles mange skjær i sjøen som Skjæran må unngå.

Det handler for eksempel om hvor mye frakt et skip skal kunne levere og laste før det kommer inn under lovreguleringen, det handler om cruiseskip/passasjerskip som anløper norske havner, og det handler om konstruksjonsskip offshore som har norske sjøfolk om bord - men hovedtyngden av sitt virke gjennom året internasjonalt.

Skjæran har gjort sjøklart, og vi vil bidra til å lose ham trygt i havn med den store reformen som nå ligger foran.

Vi ønsker ham en trygg seilas.