Forskerne er ikke i tvil: Bruk av sosiale medier kan skade barns mentale helse.

Hvorfor forbyr man da ikke noe som er skadelig for barn, slik vi gjør med alkohol og tobakk?

Fra 1. mars neste år må alle under 18 år i delstaten Utah i USA ha foreldrenes tillatelse til å bruke sosiale medier som TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook også videre. Ellers vil det være forbudt.

Og gir foreldrene ungene sine en slik tillatelse, skal de sosiale mediene uansett være stengt mellom klokken 22:30 om kvelden til klokken 06:30 om morgenen hvis ikke foreldrene godkjenner noe annet. Barna skal få sove.

De foreldrene som gir tillatelse til å bruke sosiale medier skal kunne se alle innlegg barna legger ut.

«Vi er ikke lenger villige til å la de sosiale medieselskapene skade våre ungdommers sosiale helse», sa Utahs guvernør Spencer Cox da han undertegnet loven som tidligere var vedtatt av delstatens folkevalgte forsamling.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Både Cox og flertallet blant de folkevalgte er Republikanere, men i spørsmålet om å kontrollere sosiale medier for barn og unge er både Republikanere og Demokrater mer enige enn de er i de aller fleste andre politiske spørsmål i USA.

Les også: Flertall i Norge for å øke aldersgrensen i sosiale medier

Biden vil ha strengere regler

Andre delstater vurderer nå lignende lover: Arkansas, Connecticut, New Jersey og Texas.

California har allerede vedtatt en lov som skal øke beskyttelsen av barn når de er på nettet.

Den loven trer i kraft 1. juli neste år. Blant de føderale politikerne i Kongressen er det tverrpolitiske initiativ for å lage nye lover som strengt regulerer sosiale medier i forhold til barn og unges bruk. Blir de vedtatt i Kongressen, vil de gjelde over hele USA.

Også president Joe Biden er tilhenger av strengere reguleringer. I sin «State of The Union»-tale i fjor sa han at USA opplever en krise i mental helse for ungdom, og at det er de sosiale mediene som er hovedårsaken til denne krisen.

I talen lovet han å «holde sosiale medieplattformer ansvarlige for det nasjonale eksperimentet de utsetter våre barn for, i den hensikt å tjene penger».

Han ville ha strengere regler for privatlivets fred, forby annonser rettet mot barn og kreve at teknologiselskapene sluttet å samle inn data om barn.

De reguleringene Biden ønsker seg er allerede vedtatt i delstaten Utah, i tillegg til at delstatens nye lover forbyr medieselskapene å bruke teknikker som kan skape avhengighet til plattformen for mindreårige.

Les mer: Forslaget om foreldre og barn splitter kjendisene: – Hvor går grensen?

Selvskading og selvmordstanker

Allerede for to år siden varslet den norskættede dataingeniøren Frances Haugen om at Facebook – hvor hun jobbet som mellomleder – unnlot å ta hensyn til sin egen forskning som viste en sammenheng mellom bruk av den sosiale plattformen og mentale helseproblemer hos ungdommer.

En av studiene viste at bruk av Instagram forverret syn på eget utseende hos så mange som en tredel av jentene.

De siste årene har en rekke studier vist at bruk av smarttelefoner og sosiale medier øker mentale problemer hos ungdom. Flere søker til selvskading og selvmordstanker, og det er spesielt unge jenter som er hardt rammet.

Sosiale medier øker også faren for mobbing, og mange unge har problemer med å få nok søvn. Noe som kan gå ut over læringen i skolen.

En aldersgrense som ikke virker

I Norge er det 13-årsgrense på sosiale medier. Er man yngre, skal man ha foreldrenes tillatelse. Dette er teorien, virkeligheten er en helt annen:

Ifølge Medietilsynets undersøkelse av barn og unges bruk av sosiale medier var halvparten av alle niåringer på sosiale medier i fjor. Ved 13 års alder var samtlige av barna brukere av slike plattformer.

Les også: Kina forbereder seg på krig. Men vi vil helst se en annen vei

Norge, Europa og USA deler denne aldersgrensen på 13 år. Men det er ingen som håndhever den, slik at i praksis har den ingen betydning.

Mange kritiske røster i helsevesenet tar også til orde for at også en aldersgrense på 13 år er altfor lavt.

USAs helsedirektør Vivek Murthy mener at 13 år er altfor tidlig. Barna holder fortsatt på å utvikle sin identitet og selvbevissthet i denne alderen, og bruken av sosiale medier kan skade denne utviklingen.

I strid med ytringsfriheten?

Tilhengerne av å forby sosiale medier for barn peker på at vi også forbyr annet som et skadelig for barn, som alkohol og tobakk.

Enkelte kritikere av lover som den delstaten Utah har innført, mener at forbudet kan føre til mer utrygghet fordi barn som forsøker å omgå forbudet lettere vil komme inn på enda mer skadelig innhold. Omtrent som de negative virkningene av alkoholforbudet fra 1916–27.

Andre kritikere mener et forbud vil være uheldig for eksempel for barn som oppdager at de har en annen seksuell legning enn den foreldrene godtar, og at de blir forhindret fra å kunne utforske og søke støtte for dette i sosiale medier uten foreldrenes kunnskap og kontroll.

Sivilrettslige aktører mener at et slikt forbud også kan være et angrep på barns rett til frie ytringer.

Alle må legitimere seg

Det største problemet med et forbud blir likevel at alle som vil bruke sosiale medier må legitimere seg og bevise at de er over 18 år. At man dermed må bruke BankID eller lignende for å kunne komme inn. Der får man nok de største protestene og rettslige utfordringene.

I Utah er guvernøren smertelig klar over at forbudet deres nok kommer til å bli utfordret i retten.

Les flere kommentarer fra Anders Magnus her

Han innrømmer at reguleringene de har lagt opp til ikke er et vanntett system:

«Dessuten er jo ungene skikkelig smarte. Det er et annet problem», sier Spencer Cox.

Når man ser alle de sosiale og mentale helse-problemene sosiale medier skaper blant barn og unge (og svært mange voksne) er det lett å slutte seg til et forbud.

I USA mener 70 prosent av de spurte i en meningsmåling at selskapene som eier de sosiale mediene har for stor makt. Og 56 prosent vil ha strengere reguleringer.

Hva er best?

Samtidig blir det vanskelig å komme forbi utfordringene av privatlivets fred som et slikt forbud kan skape. Dette gjelder både i diskusjonen om bruk av sosiale medier, og i enda større grad bruk av kunstig intelligens som ChatGPT.

Jeg er svært usikker på hvilken vei som er best å gå for å stanse all skaden som gjøres på unge liv gjennom de sosiale mediene.

At det trengs strenge reguleringer er jeg overbevist om, men hvilke reguleringer er best?

Generelt forbud, som i Utah – eller rett og slett å ta fra ungene mobiltelefoner og nettbrett? Kjør debatt!