Vi er alle enige i at denne tildelingen av fotball-VM til Qatar aldri skulle ha skjedd. Det er viktig at debatten handler om hvilke virkemidler som er best egnet til å bidra til endringer i Qatar og FIFA.

Klubbene er NFF. Det er klubbene som setter agenda og staker ut veien for norsk fotball. Dette gjør klubbene ved å stille på kretsting og forbundsting, fremme forslag og velge sine tillitsvalgte. Her teller alle stemmer like mye.

Klikk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

Ikke riktig virkemiddel

Boikott er et stort spørsmål. På forbundstinget i mars ble klubbene enige om et ekstraordinært forbundsting i juni. For å få et godt beslutningsgrunnlag ble et bredt uavhengig utvalg satt ned, ledet av Sven Mollekleiv. Qatar-rapporten er et viktig beslutningsgrunnlag for hele norsk fotball. Spørsmålet om boikott er godt utredet.

Rapporten anbefaler ikke boikott som et riktig virkemiddel – verken for å bedre menneskerettighets- og arbeidsforholdene i Qatar eller påvirke FIFA.

Det er viktig å merke seg at internasjonale arbeidstaker- og menneskerettighetsorganisasjoner som er til stede i Qatar mener det er helt nødvendig å fortsette dialogen med, og sette tydelige krav til regimet i Qatar for å sikre implementering av vedtatte endringer.

En boikott kan bidra til å sette oss på sidelinjen av debatten og avgjørelsene i fotballfellesskapet. Dette er spesielt uheldig i en tid hvor diskusjoner om viktige veivalg i internasjonal fotball vil kunne få store konsekvenser, også i Norge. Her har norsk fotball en stemme som må og bør bli hørt.

Økonomi

Som fotballedere vet vi at saker kan være komplekse. At et standpunkt i en sak henger sammen med en helhet. FIFA bekrefter i sitt svar til NFF at beslutning om boikott sees på som å trekke seg fra VM-turneringen.

Det vil få konsekvenser sportslig og økonomisk. Sportslig kan en boikott ramme blant annet landslagsaktivitet på alle nivåer, spillerutvikling og spillersalg. Det rammer også økonomien i norsk fotball. Forbundstinget i mars besluttet derfor at det ekstraordinære tinget også må vedta nytt budsjett om vi vedtar boikott. I alternativt budsjett er det foreslått et kutt på 205 millioner kroner.

Les også: Gjør dere klare for overraskelser, merkverdigheter og sommerens vakreste eventyr!

Vi som fotballedere vet at økonomi handler om aktivitet. Kutt i budsjettet vil også ramme breddeaktiviteter. Skal dette ha avgjørende betydning? I utgangspunktet, nei.

Som fotballedere har vi likevel et felles ansvar for å forvalte norsk fotball. Da må vi stille oss spørsmålet om en boikott er riktig når konsekvensene er store, og det store flertallet i utvalget anbefaler påvirkning og tilstedeværelse.

Vi tar ansvar

Vår avgjørelse er vanskelig, men samtidig enkel. Som fotballedere i NFF tar vi ansvar. Ved å engasjere oss, ved å debattere. Det handler om at vi ønsker å ta ansvar for hvordan fotballen kan påvirke til bedre forhold for migrantarbeiderne, til at endringene blir gjennomført. I Qatar, i FIFA.

Vi er 18 kretser som ikke ønsker boikott. Vi vil ikke snu ryggen til arbeiderene i Qatar, men stå opp og fortsette arbeidet for bedring av deres rettigheter.

Endring tar tid, og ved å være til stede kan vi være med på å bidra med press mot myndighetene.

Les mer fra Norsk debatt her

Sportslig hilsen 18. fotballkretser

Are Bergquist, NFF Trøndelag

Gro Langdalen, NFF Akershus

Robert Endestad, NFF Sogn og Fjordane

Ronald Martinsen, Troms Fotballkrets

Torkjell Johnsen, NFF Finnmark

Ernst Pedersen, NFF Nordland

Bjørge Kleppe, NFF Buskerud

Torleiv Sandvik, NFF Vestfold

Gry Løkaas Kleppe, NFF Telemark

Marianne Faaten, NFF Hålogaland

Jorunn Frydenlund, NFF Østfold

Helge Jørgensen, NFF Rogaland

Jann Millnar Eggen, NFF Indre Østland

Oddbjørn Solheim, Sunnmøre Fotballkrets

Arne Martinsen, NFF Agder

Kari Hove, NFF Oslo

Evy Austad, NFF Nordmøre og Romsdal

Tore-Christian Gjelsvik, NFF Hordaland