Når Arbeiderpartiet argumenterer for å fjerne fritt behandlingsvalg, er det utelukkende fordi det er private tilbydere i bildet. Da har jeg et spørsmål til Arbeiderpartiet; tror dere noen våkner en morgen og tenker «Jeg vil profittere på andres elendighet. Derfor vil jeg etablere et helsetilbud for mennesker som sliter med rus eller psykiske lidelser»?

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

I så fall kan dere starte med å fortelle Frida hvorfor hun ikke burde fått plass på Capio, der hun endelig fikk hjelpen hun trengte. Deretter kan dere fortelle Evelyn at dere nå vil skrote ordningen som hjalp henne.

Høyres ordning «Fritt behandlingsvalg» skulle sikre at mennesker som slet med rus eller psykisk helse, skulle få den hjelpen de trengte. Det viktigste var at pasienten fikk velge det tilbudet som funket for dem. Staten tok uansett regninga.

Les også: Hvis det blir viktigere å sverte Julian Assange enn å fortelle sannheten, har norsk presse et stort problem

Nå fjernes den viktigste pasientordningen Høyre-regjeringen innførte med et pennestrøk av Arbeiderpartiet.

Den voldsomme skepsisen Arbeiderpartiet utviser overfor private helsetilbydere har ikke rotfeste i virkeligheten. En skulle tro ut ifra deres argumentasjon at private som tilbyr hjelp til mennesker i en svært sårbar situasjon, drives ene og alene av profitt.

En slik tankegang fører kun til lengre helsekøer, mindre valgfrihet for pasienten og et privat helsetilbud som er forbeholdt de med tykk lommebok. Det er vondt å se et Arbeiderparti som er så ensporet opptatt av systemet, framfor menneskene som befinner seg i det.

Les også: Rettssakene om terrorangrepene i Paris: De tiltalte har ordet

Når staten ikke lenger betaler dersom man ønsker et privat tilbud, vil dette tilbudet brått være forbeholdt de som har råd til det. Fritt behandlingsvalg gir også de som ikke er like ressurssterke friheten til å velge et tilbud som passer dem, og staten tar uansett regninga.

Hvis Arbeiderpartiet ikke vil ta mitt ord for det, så håper jeg de vil høre på menneskene som har kjent det på kroppen.

Fritt behandlingsvalg handler om mennesker, ikke systemer. At Arbeiderpartiet nå skroter fritt behandlingsvalg, viser bare at skepsisen overfor private veier tyngre enn pasientens rett til å velge behandling på egne premisser.

Les flere meninger fra Norsk debatt