En god klima- og miljøpolitikk er avgjørende for fremtiden til alle på jorda. Likevel får egenerklærte «klimaparti» det til å høres ut som om Norge alene skal, og kan løse klimakrisa, når mer enn 99 prosent av verdens utslipp er utenfor våre grenser.

Ifølge en rapport fra klimaorganisasjonen Carbon Disclosure Project (CDP) står 100 selskaper for 71 prosent av verdens samlede klimagassutslipp.

Vi nordmenn er representert med Equinor, gamle Statoil, på 37. plass, som står for 0,52 prosent av verdens utslipp.

Disse «monsterselskapene» må med andre ord ta en stor del av kaka når vi skal redde kloden. På et nasjonalt nivå står Norge ifølge SSB og Netherlands Environmental Asserssment Agency for 0,12 prosent av verdens CO2-utslipp.

Utenfor Norges grenser

Det betyr at vi har en jobb å gjøre, men det betyr også at omtrent 99,88 prosent av jobben i praksis må skje utenfor Norges grenser.

Kutter ikke land med enorme utslipp, som Kina, Russland, Indonesia og Saudi Arabia, i langt større grad enn i dag, har det temmelig lite å si hva vi i Norge gjør.

Da blir det litt dumt når den kanskje største diskusjonen i klimadebatten for tiden er en usosial og urettferdig CO2-avgift hvor næringslivet, deriblant en næring vi skal satse på inn i det grønne skiftet: fiskerinæringa, og helt vanlige folk er de store taperne.

For mens en rekke land bygger kullkraftverk som aldri før, krangler egenerklærte «klimapartier» som SV, Venstre og MDG om hvor mye man kan øke CO2-avgifta, hvor fort man kan slutte med olja og hvor mange vindmøller som er mulig å bygge - tiltak som tross alt kan være gode, men med måte.

Det er ikke et poeng i seg selv å snu folk sine liv opp ned, legge ned Norges viktigste næring eller rasere unødvendig mye natur når faktum er at bare Kina sine kullkraftverk i fjor slapp ut 51 ganger Norges samlede CO2-utslipp. Da er det lurt å sette ting i perspektiv.

Joda, vi skal kutte klimagassutslipp i Norge, vi skal selvfølgelig ta den nye IPCC-rapporten på alvor og vi skal følge Parisavtalens mål, men hvor ansvarlig er det at vi slutter med vår rene olje- og gassindustri, mens Saudi Arabia eller Kina tar over?

De som jo tilsynelatende ikke kunne brydd seg mindre om at moder jord nærmer seg bristepunktet?

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Grønn omstilling

En dag vil ikke etterspørselen for olje og gass være like stor som i dag, og da må Norge være forberedt. Derfor må vi satse på bærekraftig industri og næringsliv nå. Senterpartiet vil prioritere et investeringsfond på minimum ti milliarder kroner for å sette fart på det grønne skiftet og gi nye arbeidsplasser. For det trenger vi.

Over 225.000 arbeidsplasser er avhengig av olje- og gassnæringen. Disse må ha forutsigbarhet, og kan ikke miste arbeidet over natta eller måtte omskolere seg til noe helt annet fordi MDG stoppa krana over natta. Den dagen vi det er slutt på oljealderen, må vi være klare og ha en plan for hvordan Norge AS skal tjene penger, og hvilke jobber de 225.000 menneskene skal ha.

Alle land må være med på jobben

Norge skal være en fremtidsrettet og innovativ bidragsyter inn i det grønne skiftet, men vi løser ingen verdens ting hvis de som virkelig har store klimagassutslipp fortsetter slik som i dag. Derfor ønsker vi at Norge skal ta initiativ til en global forpliktende nedtrappingsavtale i fellesskap med andre nasjoner som produserer fossile energikilder.

Det er først når de andre nasjonene som produserer fossile energikilder gjør en helomvending og de store selskapene tar tak, at vi får en global omstilling. Det blir for dumt å tenke at alle andre kommer til å gjøre det samme som oss fordi de bryr seg om kloden vår, fordi de aller fleste bryr seg enda mer om penger.

Les mer fra Norsk debatt her

For vi i Norge har nytt godt av den enorme etterspørselen for fossile energikilder, men det har søren meg mange andre også. Norge kan ikke redde kloden alene, men vi skal selvsagt gjøre vår del. Skal kloden reddes, telles verden sin samlede innsats - altså 100 prosent, ikke de bare de 0,12 prosent av utslippene som er norske.