Vi har vel alle fått med oss debatten rundt bruken av kunstig intelligens i skolen. En debatt preget av begreper som juks, plagiat og mindre læring. Men uansett hva du måtte mene, er denne type teknologi nå en del av livene våre. Inkludert elevenes.

I Danmark er tjenesten allerede forbudt ved flere universiteter, og norske skoler følger etter. Men la oss kalle en spade for en spade.

Å forby tjenester som ChatGPT i skolen kommer ikke til å fungere.

Bare én løsning på problemstillingen

Elever har telefoner, bærbare PC-er og en rekke andre måter å få tilgang til AI-tjenester utenfor timen – eller til og med i timen via 5G-nettverket.

Det er bare én løsning på problemstillingen, og det er å bruke denne type teknologi i skolen på en forsvarlig måte.

For barrikaden har allerede falt. Utviklingen er umulig å stoppe. Verktøy som ChatGPT kommer bare til å bli bedre og bedre. Denne formen for kunstig intelligens er nå en del av samfunnet vårt – om du vil eller ei.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vi er mange som har lekt oss med ChatGPT – privat og i jobb. Som meg, har du i så fall kanskje merket at den har sine svakheter. Du kan på ingen måte stole blindt på sluttresultatet. Det bør og må faktasjekkes, og teknologien er avhengig av menneskelig interaksjon for å gi tilfredsstillende resultater.

I skolesammenheng er ChatGPT en ypperlig anledning til å lære elevene kritisk tekning, og ikke minst utfordre kommunikasjonsevnene deres.

For eksempel snakket jeg med en lærer som fortalte at elevene hadde fått i oppgave å skrive et essay om et bestemt tema. Elevene fikk deretter i oppgave å gå gjennom teksten med tanke på faktafeil, kildekritikk, språk og oppbygning. På den måten ble teknologien tatt inn i klassen samtidig som elevene fikk se at ikke alt må tas for god fisk, og at denne type teknologi fordrer at elevene selv besitter mye kunnskap.

Baklengs inn i fremtiden

Et annet poeng er at fremfor å frykte det verste ved teknologiens inntog i skolen, så kan den faktisk sette fart på endringene vi ønsker oss med innføring av den nye lærerplanen. Vi tvinges til å reflektere over hvordan skolen er organisert i dag, hvordan læringen legges opp per nå – og ikke minst hvordan den bør legges opp i tiden som kommer.

Les også: Kunstig intelligens vil fjerne disse dinosaur-jobbene

Kjennskap til kunstig intelligens og maskinlæring vil være helt essensielt for elevene når de en gang skal ut i arbeidslivet. Å tro at teknologien ikke har kommet for å bli er å gå baklengs inn i fremtiden.

Mens det tok Instagram 2,5 måneder å få en million brukere, tok det fem dager for ChatGPT. Hvilket sier noe om omfanget, potensialet og populariteten.

Ingen lett oppgave

Det er selvsagt viktig at det kommer noen nasjonale føringer for bruken av kunstig intelligens i skolen. Det er et tema som er altfor komplisert for den enkelte lærer og skole å ta stilling til.

Spesielt vil dette være viktig når det kommer til vurdering av elevene, der det sannsynligvis må brukes en mer tilpasset modell enn det gjøres i dag. Da vil heller ikke juks ved bruk av tjenester som ChatGPT være et stort problem.

Jeg påstår på ingen måte at det er enkel oppgave. Store og umiddelbare teknologiske endringer er sjeldent det. Men hvem er bedre rustet til å veilede elevene inn i denne spennende nye verdenen enn lærerne?

Jeg lover at dette innlegget er skrevet av meg og ikke ved bruk av ChatGPT. Men jeg falt selvsagt for fristelsen, og ba ChatGPT svare på hvordan kunstig intelligens kan brukes i skolen.

Under har du resultatet:

  • Gi elever tilgang til personlig tilpasset læring ved å svare på spørsmål og oppgaver som passer ferdighetsnivået
  • Hjelpe lærerne med å korrigere skolearbeid og gi tilbakemeldinger til elever
  • Hjelpe til med å generere læringsinnhold, som å lage oppgaver og øvelser
  • Å hjelpe elever med å lære nye språk ved å ha en virtuell lærerassistent
  • Hjelpe elever med å løse problemer og å utforske nye emner ved å stille spørsmål og gi relevant informasjon