Statens vegvesen og Trygg trafikk har begge tatt til orde mot Nye Veiers veiløsning planlagt fra Agder til Rogaland: motorveier for 120 km/t og/eller smal firefeltsvei med fartsgrense på 110 km/t. Grunnen til dette er blant annet at de vurderes som mindre trafikksikre enn to-/trefeltsvei med 90 km/t.

Nye Veiers veiløsning gir i følge Statens vegvesen 10 prosent høyere ulykkesrisiko enn to-/trefeltsvei med 90 km/t. Trygg trafikk sier at tidsbesparelse veies høyere enn liv og helse når det nå bygges vei i Norge sammenliknet med før og sammenliknet med andre land.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Da Sverige økte farten på en del av eksisterende motorveinett fra 110 til 120 km/t, økte personskadeulykkene. Sverige har nå satt ned farten på mange veier for å redde liv. Kolliderer du i 80 i stedet for 90 km/t minsker risikoen for å omkomme med 40 prosent ifølge Trafikverket i Sverige.

Regjeringens pengesløsing

I tillegg kommer de økte kostnadene. Det er svært dyrt å bygge veier som er dimensjonert for høye hastigheter siden kravene til bredde, stigning og kurvatur er mye strengere. Statens vegvesen har vurdert at å gå for Nye Veiers veiplaner, vil gi en ekstrakostnad på mellom 150 og 600 milliarder kroner for 2000 km vei.

Til sammenlikning er statens totale utgifter i statsbudsjettet for 2021 1515 milliarder kroner. Dette setter pengesløsingen til regjeringen i perspektiv.

Er ikke tryggere

Når Miljøpartiet De Grønne trekker fram at Nye Veiers veiløsning er feil for strekningen Mandal - Ålgård, den er rett og slett ikke samfunnsøkonomisk lønnsom, får vi høre at vi er mot en tryggere vei. Det er feil.

Les også: Meningsmålinger om sykkelsatsing er løgn, forbannet løgn og statistikk

Det ser ut til at det bare er MDG som er opptatt av å lytte til faglig kunnskap, og gå for de trafikkløsningene som vil resultere i en mer trafikksikker vei.

Rådgivende ingeniørers forening er kommet ut med rapporten «Norges tilstand 2021» som brutalt viser et helt enormt vedlikeholdsetterslep innen kommunale-og statlige bygg, jernbane, vann- og avløpssystem og selvsagt alle veiene våre. Her må det brukes mangfoldige milliarder.

Det er lite snakk om hvordan vi skal få penger til dette. Problemene skyves bare fram i tid.

Bør ikke basere seg på politiske fantasier

Miljøpartiet De Grønne har i sin nasjonale transportplan bevilget 11,2 milliarder mer enn regjeringen til tryggere riks-og fylkesveier. De Grønne vil ha raskere fornying av bruer, tunneler, underlag og andre tiltak som gjør veiene sikrere, og øker derfor bevilgningene også her. Dette er nødvendig for å redusere vedlikeholdsetterslepet.

Tiden er kommet for å sikre at veiplanlegging og utbygging ikke baserer seg på politiske fantasier, men faglig kunnskap. Vi bør snu investeringene bort fra de rådyre motorveiprosjektene og heller gå for tryggere og mer nedskalerte løsninger. Stem grønt til stortingsvalget 2021, for en kunnskapsbasert veiutbygging og et parti som vil løfte viktigheten av vedlikehold på blant annet veier.

Les flere meninger fra Norsk debatt