Karoline Skjæveland fra FpU skriver at «det er på tide at KrF våkner og innser alvoret rundt abort». Jeg mener at dette alvoret rundt abort blir behandlet best med en abortlov som forsvarer menneskers rett til liv.

Dette er saken: At KrF vil fjerne denne paragrafen fra abortloven er ubegripelig

Dersom vi skal være et samfunn som verdsetter mennesket, kan vi ikke akseptere at foster blir sortert bort grunnet egenskaper eller ulike forutsetninger.

Paragraf 2C i loven om svangerskapsbrudd beskriver at svangerskapet kan bli avbrutt etter tolvte uke dersom det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom. Denne paragrafen sier noe om barnets egenskaper, og er diskriminerende ettersom det gir utrykk for at noen mennesker er mindre verdt enn andre.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Den sier heller ikke noe om hva som defineres som «alvorlig sykdom», som har gjort at for eksempel Downs syndrom er grunn nok til å ta abort.

Dette sender et uheldig signal om at noen mennesker ikke er ønsket i samfunnet. Paragraf 2C i abortloven har ingen plass i et liberalt demokrati hvor alle mennesker er like mye verdt.

Det trengs et tverrpolitisk løft for et samfunn med færrest mulig svangerskapsbrudd.

Jeg tror både FpU og de andre partiene er enige i at å redusere antallet aborter er positivt.

Les mer fra Norsk debatt

Ved å styrke oppfølgingen og økonomien til barnefamilier, vil KrFU at abort ikke skal oppleves som det eneste alternativet.

Vi må bruke loven til å vise at samfunnet vil stille opp for gravide i vanskelige situasjoner for å skape et samfunn med plass til alle.

Vi trenger KrF i norsk politikk dersom vi ønsker å leve i et samfunn som løfter mennesket sin uendelige og ukrenkelige verdi. Jeg er stolt over å være en del av et parti som ønsker å styrke fosterets rettsvern og støtte gravide kvinner i vanskelige livssituasjoner.

For å ivareta hensynet til fosterets verdi, må vi forkaste paragraf 2C og støtte opp om en abortlov som legger menneskeverdet til grunn.