Bane NOR står hardt på sitt og vil fortsette utbyggingen, selv med stor usikkerhet og flere potensielle milliardsprekker.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

De ti kilometerne med nytt dobbeltspor gjennom Moss skal nå koste 18 milliarder skattekroner, noe som nærmer seg kilometerprisen til verdens hittil dyreste jernbanestrekning, HS2 i England. Det er forståelig at det er dyrt å bygge ny høyhastighetsbane (400 km/t) på vei ut av tettbebygde London.

Litt mindre forståelig er det at vi kan vi ende opp med like høy kilometerpris på en strekning i Moss som ikke engang holder Intercity-standard.

Kvikkleiren i sentrums- og havneområdet i Moss er hovedårsaken både til kostnadssprekken og til bekymringene hos folk som bor i nærheten, og etter skredet i Gjerdrum har dette blitt et enda større tema. Det er fortsatt ikke helt klart hva som forårsaket skredet i Gjerdrum, men gravearbeid 30 centimeter ned i bakken nederst i rassonen er av faktorene som undersøkes. I kvikkleiren i Moss vil Bane NOR grave en 35 meter dyp grøft hvor 1600 tonn tunge tog skal passere.

Meningsløst å skrape sammen disse milliardene

Etter Gjerdrum ønsket folk i Moss seg en skikkelig gjennomgang av kvikkleireforholdene i byggesonen. Rapporten som NGI (Norges Geotekniske Institutt) skrev var klar i februar i år, og viste at risikoen var langt høyere enn Bane NOR tidligere var klar over. Området ble nå vurdert til å ha risikoklasse fire av fem, og et «meget alvorlig» skadekonsekvensnivå.

Rapporten anbefalte å gjennomføre en «risikoanalyse av alle forhold som kan føre til en utløsning av et kvikkskred». Lokalbefolkningen fikk se videoklipp fra gravearbeidene som viste at leiren nede i bakken hadde konsistens som tykk suppe.

Her kan du lese flere kommentarer fra Are Søberg

Så ble det enda verre. Geofysiker Erling Siggerud (tidligere førsteamanuensis ved NTNU) ble hyret inn for å lage en alternativ rapport om grunnforholdene. Hans selskap tar i bruk metoder fra olje- og gassnæringen for å kartlegge grunnforhold. Rapporten var klar i august i år, og Siggerud mente da at skredrisikoen var enda høyere enn NGI skrev i sin dramatiske rapport. Rapporten mente også å bevise at det tidligere må ha gått et skred få hundre meter fra området som det nå skal graves i.

Bildet geofysikeren tegner av risikoen er så alvorlig at det nok vil være meningsløst å prøve å skrape sammen milliardene som skal til for å sikre området godt nok. Jonathan Parker fra byutviklingsgruppa «Bedre Byutvikling Moss» (BBM) som har arbeidet mot planene siden 2016 frykter en enorm utsklidning av terrenget som kan skape en tsunami utover i Oslofjorden.

Rapporten til Siggerud ble derimot avfeid som «synsing» av Bane NOR, som under et møte i Moss 30. august i år sa at arbeidet vil fortsette.

Det er naturligvis vanskelig for de av oss som ikke er geologer å vurdere faglige spørsmål her. Men kartlegging av kvikkleire har åpenbart ikke vært noen eksakt vitenskap. Å da bastant avvise metoder fra en oljenæring som har en sterkere historikk med å kartlegge grunnforhold, virker dristig når liv og så store verdier står på spill.

Er det lurt av staten å gå «all in» med såpass dårlige kort på hånden?

Prosjektet kan også være meningsløst selv om kvikkleiren holder seg på plass og det ikke skulle bli flere milliardsprekker:

  • Planen var opprinnelig å bygge dobbeltspor helt til Halden, men på grunn av enorme milliardsprekker i planene også der, er det ikke lenger sikkert at utbyggingen vil fortsette til byene sør for Moss. Å senke ambisjonene for utbyggingen i Moss vil altså ikke nødvendigvis skape noen flaskehals.
  • På lengre sikt snakkes det om lyntog Oslo-Gøteborg, som allerede er under planlegging fra svensk side. En slik linje vil uansett ikke kunne snirkle seg gjennom Moss sentrum der Bane NOR planlegger en ny stasjon, og det vil heller ikke være mulig med overgang mellom lyntoget og strekningen som nå utbygges. Et sidespor i Moss kan bli verdens dyreste jernbanestrekning! Derimot kunne korrespondanse mellom linjene vært mulig om det nye dobbeltsporet ble lagt utenfor kvikkleiren lenger øst, ifølge Jonathan Parker i BBM.
  • Miljøargumentene for å trumfe gjennom jernbaneutbyggingen blir mindre og mindre relevant etter hvert som bilparken blir elektrifisert, og den stadig mer krevende utbyggingen i seg selv vil slippe ut ekstreme mengder CO2.

Les mer fra Norsk debatt her

Jernbaneutbyggingen i Moss ble omtalt som «alle skandaleprosjekters mor» allerede i vår, før den siste risikoanalysen som antyder at prosjektet blir enda dyrere og mer risikabelt.

Er det lurt av staten å gå «all in» med såpass dårlige kort på hånden? Om samferdselsministeren ikke melder seg på diskusjonen nå, blir det litt av en oppvask den dagen noe går galt.