Anne Grenersen er en privilegert hvit cis-dame på høyden av sin karriere som mangeårig journalist i Avisa Nordland.

Denne posisjonen velger hun å bruke til å sparke nedover mot sårbare grupper i vårt samfunn; forstå det den som vil.

02.12.22 presenterte Grenersen en kommentar hun velger å kalle «Altså, damer, dette trenger vi ikke å finne oss i lenger».

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Grenersen problematiserer begrepet «kjønn tildelt ved fødselen». Vet ikke Grenersen hvordan juridisk kjønn og personnummer fungerer? Det er klart at kjønn blir tildelt ved fødselen for å kunne gi deg et personnummer.

Hun skriver at denne formuleringen gjør at det virker «Som om jordmødre og fødselsleger slår mynt og kron om den nyfødte er jente eller gutt».

Mener Grenersen at alt som «tildeles» bare er slått kron og mynt om? Det er altså helt tilfeldig hvem som tildeles for eksempel Norsk kulturråds ærespris?

Grenersen påstår videre at «spesifikke, biologiske kjennetegn for kvinner viskes ut». Hennes forståelse av biologi er i alle fall ikke moderne; også dette fagfeltet er heldigvis oppdatert mye siden Grenersen var ung.

Les også: Sex har aldri bare handla om å få barn

Det er ikke sånn at alle i verden er enige om hvilke biologiske kjennetegn som tilhører kategorien kvinne. Heller ikke innad i disiplinen biologi. For eksempel kunne man i 2018 lese i Tidsskriftet for Den Norske Legeforening en artikkel om at biologisk kjønn er et spekter og ikke binært (Slagstad, 2018).

I dag er ikke det en oppsiktsvekkende påstand.

Videre mener Grenersen at «Bare kapasitetsproblemer hos utvalget som utredet ny barnelov i 2020, gjorde at «mor» ikke ble byttet ut med «fødeforelder».

Ved et kjapt søk på Google kommer Faktisk.no opp nest øverst. Leder for barnelovutvalget, lagdommer Torstein Frantzen, sier til Faktisk.no at «ordet «fødeforelder» er nevnt ett sted, og da forklarer vi hvorfor det ikke er et hensiktsmessig begrep å bruke. Det er heller ikke brukt i selve lovutkastet».

Hun påstår også at ordbruk som eksemplene hun nevner har gjort at kvinnehelse er blitt neglisjert. Det ser ut til å være Grenersens største frykt i den forbindelsen.

Tror virkelig Grenersen at transpersoner ønsker mindre fokus på kvinnehelse? Når det er snakk om helse, er det ikke akkurat anatomien og fysiologien som er det viktigste? Hvis man snakker om livmorhalsprøver, så er det vel minst like redelig å bruke ordet livmorhals som ordet kvinne?

Det har vel for øvrig aldri vært mer snakk om kvinnehelse enn akkurat nå? Hvor mange visste for eksempel for et par år siden at endometriose antas å ramme omtrent 10 prosent av kvinner?

Les også: Hvor mange norske kvinner ville akseptert at deres mannlige partner hadde flere kvinner, mens de selv kun fikk ha ham?

Grenersen skriver at «seriøse medier og organisasjoner lar seg forføre av en tross alt bitte liten aktivistgruppe».

Hvem sikter hun til når hun snakker om denne aktivistgruppen? Er det alle transpersoner?

Bufdir rapporterte i fjor at «Transpersoner skårer betraktelig lavere enn andre når det gjelder arbeidsevne, psykisk helse, å ha tenkt på eller forsøkt selvmord, ensomhet og lav tilfredshet med livet. 1 av 4 transpersoner sier at de har blitt utsatt for trusler om vold og om lag 1 av 3 i denne undersøkelsen har opplevd seksuelle overgrep».

Er det aktivisme å ikke ønske å bli utsatt for vold? Er det aktivisme å ønske seg et såpass bra liv at du ikke vurderer selvmord?

Les også: Monogami er alt annet enn en patriarkalsk tankegang

Er det Grenersens formål å legge mer stein til byrden for en allerede utsatt gruppe? Jeg klarer ikke å lese teksten hennes på noen annen måte enn det. At hun avslutter med at: «transfolk skal respekteres, lyttes til, tas på alvor og få den hjelpen de trenger» er ikke troverdig, da hun bruker resten av teksten på å motarbeide dette.

Det virker ikke som hun har lyttet til verken transfolk eller forskere. Hun stiller ikke med noen kilder og tar ikke saken alvorlig.

Grenersen skriver at «menn som føder barn er fortsatt kvinner, uansett hva de skrev på skjemaet de sendte inn da de endret juridisk kjøn»”.

Setter du dine meninger over loven, Grenersen?

Du nekter å kalle en som juridisk sett er mann for mann. Samtidig er det ingen som hindrer deg i å bli kalt kvinne, Grenersen.

Les mer fra Norsk debatt

Å endre et ord koster et ord, å ikke gjøre det kan koste et liv. På hvilken måte går det utover oss cis-kvinner å kalle en fødende person for mann om han selv ønsker det?

Det er snakk om noen få individer, som bare vil anerkjennes og respekteres.

Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.