Gå til sidens hovedinnhold

Ap krever ny kurs i jordbrukspolitikken 

Partiets nye forslag til jordbruksoppgjøret er nå klare. 

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

I dag behandles jordbruksoppgjøret i Stortinget.

Her er Arbeiderpartiet krav for ny kurs for å sikre arbeidsplasser og bosetting i hele landet, og for at alle innbyggernes sikkerhet skal bedres.

Mindre soyabønner fra Brasil

Tryggheten til innbyggerne i Norge skal bedres gjennom å skape verdier og produsere mat på de norske naturressursene, i stedet for å være avhengig av importere så mye korn og soyabønner fra Brasil.

Klikk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

Matproduksjon over hele landet og bruken av utmarksbeite prioriteres derfor i Arbeiderpartiets plan for å få opp selvforsyninga. Vi krever omlegging av politikken slik at folk får sikkerhet og at våre matprodusenter får bedre økonomi.

Oppgjør med kjedemakta

Det er mye penger i handel med mat. Innen systemet for matbransjen og-dagligvarehandel finner vi de største klasseskillene i hele Norge.

Arbeidsfolk og bønder presses, mens Rema-Reitan og Norgesgruppen tar stadig mer av kaka og det blir krevende for produsenter å få plass i butikkhyllene. Derfor krever i et oppgjør med kjedemakta. Denne kjedemakta presser også lokale industriarbeidsplasser.

Les også: Nå avgjør Stortinget kommunenes lommebok

At pengene må fordeles bedre, og at vi krever arbeidsplasser i hele landet, handler om det aller mest grunnleggende for livene og lokalsamfunnene våre. Ny kurs i mat- og jordbrukspolitikken er avgjørende for at flere unge folk skal kunne stifte familie og bo i hele landet i årene som kommer.

Det er vanlige folks tur til trygghet.

Aps forslag og krav til jordbruksoppgjøret

Løft for byggenæringa: Allerede for statsbudsjettet i 2022 vil Arbeiderpartiet ha en investeringspakke som sikrer klimavennlig fornying av båsfjøs, og tilpasses bruk med inntil 30 kyr, produksjon på norske naturressurser og økt beitebruk. Dette vil sikre oppdrag for snekkere og byggefirmaer i hele landet når så mye som over 4000 bruk skal fornyes. Arbeiderpartiets plan er derfor også et stort løft for byggenæringa samt for bruken norsk tre i bygg som vil utvikle videre.

Utmarksbeite: Bruken av utmarksbeite og setring må forsterkes. Det er også viktig for ivareta biologisk mangfold med sjeldne innsekter og planter og for dyrevelferden.

Fortjeneste: Pengene fra dagligvarehandel og matbransjen må fordeles mer rettferdig. Den skadelige kjedemakta skal reduseres. Det er svært høye lønninger blant toppene i de tre dagligvarekjedene. Arbeiderpartiet krever at verdiene i større grad tilfaller folk på traktoren og industrigulvet.

Velferdsordninger: Skal vi kunne rekruttere unge folk inn i næringa må vi sørge for bedre, videreutvikle velferdsordninger for jordbruket. Vi krever en egen plan for dette til neste års jordbruksoppgjør. Spesielt er det viktig med gode ordninger for avløsing ved ferie, sykdom og fødsel

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Kornproduksjon: Siden 2000 har kornarealet blitt redusert med 15 prosent. Dette skyldes blant annet færre kornbruk og at kornproduksjonen trekker seg tilbake til de beste områdene. De neste årene må politikken bidra til å oppgradere mindre og mellomstore bruk for kornproduksjon. Med en oppgradering av infrastrukturen på disse brukene - med muligheter for å tørke og lagre korn desentralt - vil beredskapen og tryggheten for oss alle forsterkes. Slik frigjøres eksisterende siloer for nasjonal beredskapslagring.

Økt arbeidskraft: Arbeiderpartiet vil sammen med partene i arbeidslivet arbeide fram en plan for norske lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte i jordbruket og frukt- og grøntsektoren, også for å øke rekrutteringen av innenlands arbeidskraft. Det siste året har vist at vi mangler trygghet for mat når ikke legger opp til at folk som bor i landet, skal kunne gjøre jobben.

Kommentarer til denne saken