Det var i Stortingets spørretime 12. januar at olje- og energiminister Marte Mjøs Persen svarte på spørsmål om elektrifisering av plattformene på sokkelen.

Dette er saken: Helt nødvendig å elektrifisere sokkelen med kraft fra land, ifølge oljeministeren

Begrenset klimaeffekt

I sitt svar i Stortingets spørretime innrømmer oljeministeren villig at elektrifisering av plattformene er kostbart, og har begrenset klimaeffekt. Kostnadene vil ifølge Oljedirektoratet variere fra 1000 til hele 8000 kroner per tonn reduserte CO2-utslipp.

Til sammenligning er CO2-avgiften etter et hopp på 28 prosent satt 766 kroner per tonn i år. Denne ønsker regjeringen å øke til 2000 kroner per tonn i år 2030.

Samtidig innrømmer ministeren at bruk av kraft fra land vil øke gasseksporten og dermed bidra til at utslippene flyttes utenfor Norges grenser. Deretter kommer hun med en uklar utgreiing om at det kan bli utslippskutt gjennom sletting av utslippskvoter i EUs kvotesystem.

Den effekten er nettopp det – uklar.

Det som er klart, er at det skal brukes mye strøm og mye penger på å få det norske nasjonale klimaregnskapet til å se bra ut.

Det blir heia Norge, og resten er ikke vårt problem.

Mangel på strøm i 2021

Det som derimot er vårt problem er å skaffe nok kraft til plattformene.

På papiret har Norge et betydelig kraftoverskudd. Så også i 2021. Statnett kunne nylig melde at strømproduksjonen i fjor var rekordhøye 157,1 terrawattimer (TWh) mens forbruket var 139,7 TWh.

Differansen på produksjon og forbruk var 17,3 TWh som tilsvarte nettoeksporten av strøm gjennom de mye omtalte utenlandskablene.

Problemet er bare at hele dette «kraftoverskuddet» kom fra nedtapping av vannmagasinene. I Statnetts ukerapport for uke 52-2021 fremkommer det at vannmagasinene ble nedtappet med hele 29,3 prosentpoeng i fjor.

Med en magasinkapasitet på 87,2 TWh, tilsvarer den nedtappingen 25,5 TWh. Dette innebærer at dersom det norske strømsystemet skulle vært i balanse i 2021, så skulle det ikke vært nettoeksport.

Hadde ikke vannmagasinene blitt tappet ned, måtte Norge ha netto importert over åtte TWh i 2021 dersom vi skal tro Statnetts tall.

2021 var et år med litt lite nedbør og lavt tilsig i vannmagasinene, men Norge kjørte eksporten for fullt likevel. Krisen i det europeiske kraftmarkedet var større enn i Norge.

Her kan du lese flere kommentarer av Kjell-Magne Rystad

Hva blir den nye normalen?

Året 2021 var altså et år med litt mindre vann enn vanlig, men hvor krafteksport til et kriserammet europeisk kraftmarked brakte kraftkrisen til Norge.

Det ser ikke ut som olje- og energiminister Persen brydde seg det minste om dette der hun stod i Stortinget og snakket om elektrifisering av oljeplattformene. Bare å kjøre på med elektrifisering, ser hun ut til å mene.

2021 kunne lett ha blitt enda mye verre for norske strømkunder. Ved starten av fjoråret var det mye mer vann i magasinene enn vanlig. Det var heldig.

Etter en voldsom nedtapping på hele 29,3 prosentpoeng, som altså tilsvarer 25 TWh, er vannmagasinene langt lavere enn normalt. Ved inngangen til dette året ser situasjonen for norsk kraftforsyning derfor veldig mye dårligere ut enn for ett år siden.

Det verste er at hovedårsaken til kraftkrisen - de store problemene i det europeiske kraftmarkedet – langt fra er løst. Snarere ser det ut til å bli verre. Gassprisen er skyhøy, og forholdet til hovedleverandøren Russland er iskaldt med fare for krig i Ukraina. Gass er viktig for europeisk kraftproduksjonen. Samtidig skal Tyskland legge ned resten av kjernekraften i år. Avhengigheten av ustabil vind- og solenergi øker ytterligere.

Med denne usikre forsyningssituasjonen, som vi ikke ser noen slutt på, er det liten grunn til å tro at vi kommer tilbake til den gamle normalen i det norske kraftmarkedet. En normalsituasjon med lave og noenlunde stabile kraftpriser.

Den nye normalen blir sannsynligvis mye høyere priser og store svingninger slik vi har sett de siste månedene. Norske vannmagasin er ikke lenger noen buffer mot dette, fordi magasinene uansett tappes ned for å eksportere strøm når strømprisene i utlandet er høyere.

Les også: Problemet ingen snakker om: Alle vil ha mer strøm, men all strømproduksjon er hatet

Kjør på sier statsråden

Det er mot denne bakgrunnen med et kraftsystem i krise, olje- og energiministeren sier kjør på med elektrifisering på sokkelen.

Hun snakket lite hvordan strømmen skal produseres. Det er heller ikke lite strøm vi snakker om, antakelig rundt 10 prosent av norsk strømproduksjon.

I en rapport fremlagt i desember advarte Statnett om at overskuddet av kraft i normalår vil være borte i løpet av fem år. Elektrifisering på sokkelen er en vesentlig årsak til dette.

Ute å kjøre

Spørsmålet er om Marte Mjøs Persen i det hele tatt forstår alvoret i situasjonen når hun såpass lettsindig holder fast ved elektrifiseringsplanene - elektrifisering som hun selv innrømmer er kostbar og med tvilsom klimaeffekt.

Hvis statsråden hadde brydd seg om norsk kraftforsyning i denne sammenhengen, så kunne hun jo heller ha gått inn for at det er Tyskland og Storbritannia som skal bygge kraftkabler fra sine land frem til de norske plattformene. Det er jo disse to landene som skriker mest etter norsk gass.

Les mer fra Norsk debatt her

Siden det er landene vi eksporterer til som bruker gassen, så skulle det jo også bare mangle at de påtar seg ansvaret for utslippene, inkludert kraften som brukes i produksjonen. Og det norske klimaregnskapet ville da se enda bedre ut.

Olje- og energiministeren er mest opptatt av å kjøre på med elektrifisering for å få det norske klimaregnskapet til å se bra ut. Hun synes lite opptatt av norske strømkunder, kostnader og hvor strømmen skal komme fra.

Statsråd Persen kjører på. Spørsmålet er om hun ikke er helt ute å kjøre.