Gå til sidens hovedinnhold

Aps politikk kan ramme flere hundre tusen foreldre

Vinner Arbeiderpartiet høstens valg, legges det opp til en storstilet avvikling av private barnehager.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Det er ikke tvil om at Rødt allerede har hatt en betydelig påvirkning på den politikk Arbeiderpartiet går til valg på ved stortingsvalget i september. De siste fire årene har Rødt systematisk angrepet og svekket Arbeiderpartiet.

Dette gjenspeiler seg nå i Arbeiderpartiets stortingsprogram for de neste fire årene. I et forsøk på å demme opp for velgerflukten fra Arbeiderpartiet til partier lenger ut på venstresiden, har Jons Gahr Støres parti på viktige områder beveget seg betydelig mot venstre.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Jeg tror mange som er opptatt av private bedrifter og privat eierskap vil bli forbauset. Det er stor forskjell på det Arbeiderpartiet gikk til valg på for 4 år siden og det de går til valg på nå.

Ny og radikal politikk

Arbeiderpartiet kommer nå med en rekke forslag til hvordan private bedrifter i fremtiden skal utelukkes og avvikles. Dette gjelder særlig overfor alle de privat ansatte og private bedrifter som leverer tjenester til vår velferdssektor. Det er en ny og radikal politikk Arbeiderpartiet her slår inn på.

Dette vil ramme og påvirke flere hundre tusen arbeidstakere i private bedrifter og det vil ramme titusenvis av private bedrifter og enda flere private eiere. Det Arbeiderpartiet nå legger opp til er antakelig det største angrepet mot privat eierskap her i landet på mer enn 50 år.

Det representerer et markant brudd med den satsning på privat – offentlig samarbeid, som det lenge har vært bred enighet om.

Skal redusere og avvikle

Det heter rett ut at «Arbeiderpartiet vil redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten, slik som bestiller-utfører-modeller, outsourcing, internfakturering, konkurranseutsetting, privatisering og markedsbasert finansiering av velferdstilbudet.»

Les også: Meningsmålinger om sykkelsatsing er løgn, forbannet løgn og statistikk

Det heter videre at det skal igangsettes et arbeid for å redusere markedsstyringen i alle deler av spesialisthelsetjenesten. Partiet vil stoppe det de kaller privatiseringsreformen «Fritt behandlingsvalg». Arbeiderpartiet skal avvikle ordningen med nøytral merverdiavgift i helseforetakene, fordi det bidrar til outsourcing av viktige driftsoppgaver.

Partiet vil gjennomgå utviklingen av private helseaktører og privat helseforsikring i Norge for å redusere bruken.

Arbeiderpartiet skal si nei til etablering av nye kommersielle privatskoler og stramme inn privatskoleloven.

Legges opp til en storstilet avvikling av private barnehager

På barnehagesektoren skal partiet innføre et strengt økonomisk regelverk, slik at eierne ikke lenger skal få lov til å ta utbytte. Det som nå foreslås mot de private barnehagene, vil i sin konsekvens innebære at det private eierskap over tid vil avvikles eller forsvinne. I 2003 var det bred enighet om å mobilisere private virksomheter for å sikre full barnehagedekning.

Den gang sto 23 000 barn på ventelisten for å få barnehageplass. De private ble invitert til å investere med et løfte om økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. Ingen private kan investere uten at de skal ha rett til en rimelig avkastning.

Les også: Erna Solberg: Tenk på dette når du sitter i kø

Mobiliseringen av private aktører har vært en gedigen suksess og i dag er det full barnehagedekning, andelen barn i private barnehager er på om lag 50 prosent med 30 000 ansatte. 250 000 foreldre har barn i private barnehager. Siden 2008 har barnehageplasser i privat regi i stedet for kommunal-, (i 2018-kroner) spart kommunene for 25,7 milliarder kroner.

De private bedriftene har ifølge undersøkelser gitt minst like høy kvalitet for barna, like gode vilkår for de ansatte og gitt milliarder av mer velferd til kommunene for skattepengene. Vinner Arbeiderpartiet høstens valg, legges det opp til en storstilet avvikling av private barnehager, og et radikalt brudd med den brede enighet som de private investerte i tillit til.

Arbeiderpartiet legger opp til politisk kamp mot privat næringsliv

Disse eksemplene dokumenterer at Arbeiderpartiet legger opp til politisk kamp mot privat næringsliv og innvarsler en ny og langt mer negativ holding til privat eierskap. Ideologiske kjepphester tas ut av stallen. Det er lenge siden Arbeiderpartiet sist red slike hester.

Lykkes denne strategien, kan vi bare lure på hvilke sektorer som blir de neste hvor venstresiden vil angripe privat virksomhet.

I forhold til privat eierskap er det derfor faktisk ganske mye som står på spill ved høstens valg.

For samtidig som privat eierskap settes under press, kommer Arbeiderpartiet med mange forslag om å utvikle og forsterke det statlige eierskapet.

Og hva inneholder Arbeiderpartiets nye stortingsprogram om styrkning av privat eierskap? Ikke ett ord. Det er dessverre ikke overraskende!

Les flere meninger fra Norsk debatt

Kommentarer til denne saken