2020 ble et tøft år. Pandemien traff oss i fjor mars, og den kom med frykt, begrensninger og restriksjoner. Selv om vi bor i et av landene i verden som har klart seg best gjennom pandemien, ble det et tøft år for oss alle. Spesielt de som mistet noen de er glade i, og for dem som mistet jobben.

Foran oss ligger det en stor oppgave. I 2021 må alt handle om å slå ned smitten, ta hverdagen tilbake og få Norge tilbake i jobb.

Les også: Lavere smittetall presser Raymond Johansen til å åpne opp igjen Oslo

Økt arbeidsledighet

I Oslo er det nær 4 000 flere arbeidsledige etter innføringen av regionale koronatiltak. Det er først nå vi ser de direkte utslagene av de regionale smitteverntiltakene innført 23. januar. Sammenligner vi med tirsdag for to uker siden, før tiltakene startet, ser vi en økning på 3 872 helt og delvis ledige. Det viser tall fra NAV.

Totalt 38 245 personer er registrert som helt eller delvis ledige i Oslo per 2. februar 2021. 27490 av disse er helt ledige og 10 755 er delvis ledige. Sammenlignet med tirsdag 19. januar har antallet helt ledige økt med 3 036 personer, mens delvis ledige har en økning på 836 personer.

17 425 personer i Oslo er permitterte, og det er en økning på 2 932 personer sammenlignet med for to uker siden. Nedstengningen de siste ukene har gitt en kraftig økning i permitterte innen spesielt varehandelen. Reiselivsnæringen, restauranter og serveringssteder var allerede hardt rammet, og dette har blitt forsterket.

Mer enn bare inntekt

En jobb handler om mye mer enn en inntekt.

Det handler om å få brukt sine evner og sin utdannelse. Det handler om kaffen og diskusjonene i pausen. Om samtaler, spøk og latter med gode kollegaer rundt lunsjbordet. Det handler om å komme hjem til familien etter en arbeidsdag og fortelle hva som skjedde.

Og det handler om å kunne svare når noen spør: Hva jobber du med?

Arbeidsplasser handler om fremtiden vår. Om velferd og trygghet. Uten jobber stopper Norge. Arbeidsplassene må skapes der de forsvant – ikke minst i det private næringslivet. Vi går inn i en tid der vi blir stadig flere eldre, der utgiftene til det offentlige vil øke og inntektene fra olje- og gassnæringen vil falle. Inntektene må erstattes fra andre bransjer. Norge har et godt utgangspunkt for å lykkes.

Høyre har tatt grep

Regjeringen har i flere år tatt grep for å gjøre Norge mer konkurransedyktig. Skattene og avgiftene for både folk og næringsliv er senket med 34 milliarder kroner siden 2013. En vanlig familie får 14 000 kroner mer å rutte med sammenlignet med nivået i 2013. Selskapsskatten er redusert fra 28 til 22 prosent, maskinskatten fases ut, opsjonsbeskatningen er forbedret og skatten på arbeidende kapital er vesentlig lavere enn da Solberg-regjeringen overtok. Vei og jernbane bygges ut i et stort tempo.

Les også: Lyset i tunnelen var toget som kom i mot

Også før pandemien ble for mange mennesker stående utenfor arbeidsmarkedet. For noen handler det om manglende kompetanse. Regjeringen har tatt tak i denne utfordringen, og lagt frem stortingsmeldingen «Lære hele livet.»

Målet er at ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv. Flere skal få ta utdanning og videreutdanning. Kompetansegapet mellom hva arbeidstakerne har av kompetanse og hvilken kompetanse arbeidslivet trenger skal tettes. Alle som kan jobbe, bør få jobbe. Bare i 2021 setter regjeringen av penger til 7000 nye tiltaksplasser for folk som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet. De gir over 11.000 uføretrygdede mulighet til varig tilrettelagt arbeid. Og de øker barnetrygden.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Grønnere fremtid

Morgendagens jobber vil bli grønnere. Da Høyre tok over regjeringsmakten i 2013, var Norge langt unna å nå våre klimamål. Siden har mye skjedd.

Elbiler har gått fra å være et sjeldent syn på veiene til å bli den nye normalen. Markedet er tatt i bruk i miljøets tjeneste. Utslippene skal ned, og verdiskapingen skal opp. Det er avhengig av godt samarbeid mellom næringslivet, offentlig sektor og kunnskapsmiljøer.

Ingen av oss kan si noe sikkert om fremtiden, men Høyre og regjeringen kan love at vi skal gjøre alt vi kan slik at Norge skal få en ny giv, og at flere kommer i jobb etter koronakrisen.