Trygt arbeid til alle er jobb nummer én.

En stadig mindre del av befolkninga i Norge har arbeid. Tall fra SSB viser at det i enkelte kommuner er opp mot 40 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder som står utenfor arbeids- og næringslivet.

Denne utviklingen vil Arbeiderpartiet snu. Vårt nye og tydelige sosialdemokratiske partiprogram vil inkludere flere. Det handler om framtida til vår felles velferdsstat. Og det handler om frihet, helse og lykke for alle oss som enkeltpersoner.

Les også: Denne rapporten kan lede oss inn i en skyttergravskrig som koster mer enn den smaker

Arbeid i tenårene

Det er få, om noen, ting som er så avgjørende for folks trivsel og økonomi som det å ha en jobb å gå til, med en lønn å leve av.

Denne våren har vi i Arbeiderpartiet hatt gleden av å møte ungdom som har fått jobb i skogen, med planting. Dyktige ungdommer, med innsatsvilje, stolthet og glede i oppgaven. Her, som i alt annet arbeid, kreves noe opplæring.

Lærdommen fra framtidsrettede ledere i skogbruket er klar: Ved å gi de unge den nødvendige opplæringen, får flere unge et første møte med arbeidslivet som bygger selvtillit og mestring. Rekrutteringen blir vellykket for næringen selv.

Verdien for ungdommen av å få denne tidlige arbeidserfaringen og en referanse å vise til, er svært stor. Dersom du har hatt jobb som tenåring, har du større sjanse for å bli prioritert i bunken når du søker jobb i 20-årene. Slik drar du gjerne med deg fordelen av arbeidserfaring, eller ulempen av å mangle denne, for resten av livet.

Forskjell på folk

Forskningen viser at de sosiale og økonomiske forskjellene på folk oppstår i ung alder. Eksempelvis får bare halvparten av landets 17-åringer sommerjobb.

Tall fra SSB viser at unge som vokser opp i familier med nettverk i næringslivet, statistisk har større sjanse for å få arbeidserfaring enn unge fra familier med gjennomsnittlig eller svakere økonomi. Trygghet for penger og framtid blir dermed ytterligere skjevfordelt, og klasseskiller forsterkes.

Arbeiderpartiet mener derimot at det nå er alle ungdommers tur. Unge folk har blitt rammet hardt av nedstengningen av samfunnet under koronaen. De har tapt undervisning og fått redusert utdanningskvalitet. Flere har mistet både deltidsjobb og inntekt. Mange har sittet alene.

Vi har foreslått at Nav under denne krisa må få lov til å reise ut til skoler og studiesteder, for å henvende seg til ungdom direkte. Slik kan de rekruttere til flere tusen jobber innen matproduksjon. Disse jobbene må på kort tid fylles da mange sesongarbeidere uteblir på grunn av faren for importsmitte.

Høyreregjeringen og Frp har dessverre stemt mot og blokkert vårt forslag. Vi hadde håpet at hele Stortinget kunne samles om en praktisk, sosialt rettferdig og klart fornuftig politikk.

Arbeidsministeren er for passiv

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, som i festtaler gjerne hevder han er for sommerjobber for ungdom, sitter dessverre for slapt i statsrådsstolen. Regjeringen har riktignok gjort en del mindre grep. Flere av dem er for så vidt også positive i seg selv.

Men under den største økonomiske krisa på mange år, blir det for smått. I kriser må det handles operativt og med kraft: Resultatene og folks trygghet er det som teller.

Til tross for fine ord, og at over ett år har gått siden samfunnet vårt stengte ned for første gang, har både statsminister Solberg, Røe Isaksen og landbruksminister Bollestad vært for passive i en vanskelig tid for ungdommen vår.

Flere tusen motiverte ungdom kunne denne våren og sommeren fått verdifull arbeidserfaring, selvtillit og inntekt. Jobber i landbruket står fortsatt ubesatt i et stort antall. Sesongen skal snart starte for fullt.

Ingenting vil være bedre enn om vi sammen slår fast at Nav nå får både muligheten til og oppgaven med å rekruttere blant flere titalls tusen unge ute på videregående, høgskoler og universiteter, som raskt trenger arbeid.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Enn så lenge tviholder Røe Isaksen på sin høyreideologi og forsøker å tildekke den private bemanningsbransjens utilstrekkelighet i rekrutteringen. Feilen er derimot godt synlig for vanlige folk.

De store oppgavene må løses i fellesskap

Krisetida som vi er i, har nemlig mer enn noen gang understreket at de store oppgavene må løses i felleskap. Derfor er det også så gledelig at Arbeiderpartiets partiprogram slår fast at demokratiet skal få lov til å engasjere seg på det viktige feltet med rekruttering.

Vi vil løfte både ungdommen og næringslivet.

Dersom vi vinner valget, vil Nav få rollen som statlig arbeidsformidling, og en mer aktiv oppgave med tid og tillit til å inkludere unge før de ramler utenfor. Det er avgjørende for å bygge en sterkere velferdsstat. Flere må få arbeid!

I praksis handler det om helse, økonomi og selvtillit for en rekke unge kvinner og menn. Arbeid til alle er den beste medisinen for framtida for både enkeltmennesker og fellesskapet.