Arbeiderpartiets Nils Kristan Sandtrøen sa mandag 03.01 at Jernbanereformen har skylden i økte togpriser. Det har allerede samferdselsminister Nygård, Sandtrøens partikollega, klargjort at ikke stemmer i et skiftelig spørsmål fra Stortinget.

I politisk kvarter 27. oktober 2021 sa Nils Kristen Sandtrøen at det er feil at staten vil spare 12 milliarder kroner ved å åpne for konkurranse på de første tre trafikkpakkene. Det bekrefter samferdselsministeren er en uriktig påstand. Jernbanedirektoratet har tall som viser at gevinsten av reformen er 12 milliarder.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Avlyser konkurranse

Det virker som at Ap syns det er lettere å komme med usannheter enn å faktisk svare på hvordan de skal sikre et bedre tilbud for de reisende, etter at de har stanset videre konkurranse.

Før valget var hele venstresiden krystallklare, de skulle reversere jernbanereformen. «Det som kan stoppes skal stoppes» sa partiets samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli til Aftenposten.

Nygård avlyste før jul konkurransene som Jernbanedirektoratet var i gang med for togtrafikken på Østlandet. Det alle lurer på nå er hvordan det skal sikre flere tog for folk som venter på et bedre togtilbud på Østlandet.

Oslo er taperen

Den største taperen på regjeringens jernbanepolitikk er hovedstadsregionen. En god og moderne jernbane knytter sammen, bo- og arbeidsregioner og sørger for en grønn og moderne byutvikling.

Jernbane er også helt nødvendig for å nå klimamålene. Skal flere la bilen stå hjemme, trenger de gode alternativer.

Les mer fra Norsk debatt

Det er synd at Arbeiderpartiet bryter med Solberg-regjeringens jernbanepolitikk. Den borgerlige regjeringens satsing på utbygging og vedlikehold, var den største for norsk jernbane på over 50 år.

I Norge har vi konkurranse i luften, i fjordene og på veiene. Takket være Erna Solberg er det nå også på skinner. Det har vært en dundrende suksess, nettopp fordi konkurranse fungerer.