I en pressemelding datert 4. mai 2022 presenterer kunnskapsminister Tonje Brenna et tiltak som skaper forskjeller på tvers av barnehager - og ønsker ikke en barnehage for alle.

Brenna glemmer kanskje at det finnes barnehager, uavhengig om de er kommunale eller private, som ikke jobber for kvalitet gjennom alle ledd.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Hvordan skal barnehagene jobbe under de samme vilkår, når man får en konkurransebegrensning uten sidestykke for en av tilbyderne?

Det viktigste er tilbudet, noe vi kan være helt enig med Brenna om også - men da må de ha samme spilleregler og samme prinsipper. Full barnehagedekning har kommet på plass takket være de private barnehagene, konkurransen bidrar til bedre tilbud også for levekårutsatte områder.

Brenna sier: «Det er viktig at kommuner som vil satse på ekstra barnehager i levekårutsatte områder får mulighet til det. Det vil gi likere muligheter for barna, og være et viktig grep for å jevne ut sosiale forskjeller i samfunnet».

Med dette prinsippet diskrediterer man alle barnehager som klarer begge deler. Derfor bør heller alle barnehager få mulighet til å ha større rammer fremfor konstante kutt.

Les også: Norge har et enormt elbilproblem - foreslår uvanlig løsning

Premisset dette forslaget legger til grunn er at barnehager med barn i levekårutsatte områder ikke klarer å utføre en trygg og god jobb. Fremskrittspartiet legger til grunn at alle som tilbyr omsorgstilbud for befolkningen skal være like gode, og av den grunn trenger mer midler, ikke forskjell mellom tilbyderne. Dette bidrar til like forutsetninger for alle barnehager - som faktisk kjenner situasjonen best.

De private barnehagene har vært under sterke kutt de siste årene, og har ikke lenger samme vilkår for å drive. Faren med dette er at det kan påvirke bemanningen, innholdet i barnehagene og pedagogene. Det er åpenbart at Arbeiderpartiet glemmer hvorfor barna våre får et pedagogisk tilbud.

Uten de private barnehagene, og uten de samme vilkårene så vil det gå utover tilbudet og kvaliteten.

Les mer fra Norsk debatt

Men er det en ting de siste årene har vist så er det at partiet som skulle sette vanlige folk først har skylapper på og omfavner ideologi fremfor tilbud.

Arbeiderpartiets mantra burde endres til «Gå baklengs inn i fremtiden».