Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiet vil hindre de vaksinerte å få livene sine tilbake

Arbeiderpartiets helsepolitiker Ingvild Kjerkol vil nekte koronavaksinerte særfordeler. Alle skal ned, om det trengs eller ei.

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Arbeiderpartiet vil ikke gi fordeler til fullvaksinerte: - Kan føre oss i retning av et samfunn vi ikke ønsker, sier den helsepolitiske talspersonen Ingvild Kjerkol til Aftenposten.

Utsagnet er oppsiktsvekkende og juridisk tvilsomt. Staten har ingen rett til å pålegge enkeltpersoner byrder og innskrenkninger som ikke er forholdsmessige og medisinsk begrunnet.

Dersom fullvaksinerte verken kan bli syke eller smitte andre, er det ingen grunn til å nekte dem besøk eller reiser.

Kjerkol mener det er urettferdig hvis unge må sitte hjemme, mens besteforeldrene kan bevege seg fritt.

- Det kan skape et A- og B-lag. I verste fall undergraver det smittevernarbeidet. Det kan føre oss i en retning av et samfunn vi ikke ønsker, sier hun til Aftenposten.

Arbeiderpartiets slagord er Alle skal med, men her blir det Alle skal ned.

Etter min oppfatning er utspillet dårlig og farlig av minst tre grunner:

  • De drøyt 700.000 som har fått første vaksinedose er allerede rimelig godt beskyttet mot virus.
  • Når de er fullvaksinerte, er det trolig ingen medisinske grunner for å hindre dem i sin vanlige frihet.
  • Fordeler for vaksinerte er bra for smittevern fordi det påvirker flere til å ønske å vaksiner seg.

Det Ap-politikeren glemmer er at befolkningen ikke har gitt norske politikere noen blankofullmakt til å ta fra oss våre individuelle rettigheter.

Stortinget og regjeringen har fått midlertidige fullmakter som er begrunnet i en akutt helsekrise, men fullmaktene hjemler ikke å sperre folk inne som ikke trenger å sperres inne.

De fleste av oss har lojalt fulgt smittevernråd og forskrifter. Vi har akseptert at restauranter holdes stengt, butikker er lukket, arbeidsmiljøet er redusert til teams-møter, og barn og ungdommer som ikke kan møte på skolen eller trene.

Den eneste grunnen til at vi aksepterer disse bruddene på FNs menneskerettigheter og Norges grunnlov er at de er nødvendige for å stanse en pandemi.

Ut over det ønsker vi verken at helseminister Bent Høie eller Arbeiderpartiets helsepolitiker Ingvild Kjerkol skal detaljstyre våre liv. Retten vil fri bevegelse og å samles er grunnleggende individuelle friheter i vårt samfunn.

Det siste året har vi hatt de hardeste inngrepene mot vår frihet siden forrige verdenskrig. Det har sett mørkt ut, men nå begynner det å lysne. Smittetallene er trolig på vei ned, og vi kan håpe på drahjelp mot pandemien fra vårsol og gryende varme.

Med det tempoen som nå er på vaksinering, er det bare uker før vi har nådd en million førstegangsvaksinerte. Gruppene som er mest utsatt for å bli alvorlig syke eller døde er etterhvert vaksinerte.

Dette er gode nyheter for et næringsliv som blør penger hver eneste dag, og som ønsker å komme igang igjen med sin virksomhet. Det er også potensielt gode nyheter for de over 200.000 arbeidsledige.

Kort sagt er det gode nyheter fordi det snart er en million kunder som kan komme i gang med en tilnærmet normal økonomisk virkelighet.

EU har forstått dette, og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ønsker et vaksinepass som dokumenterer at innehaveren er vaksinert mot covid-19 (eller har ferske testresultater som viser at vedkommende er negativ).

I dag vet ingen av oss hvor fort vaksineringen vil skje og hvor mange som er vaksinerte før sommeren. Vi vet heller ikke hvordan Folkehelseinstituttet vil prioritere rekkefølgen i vaksinering på årskullene 18 til 44 år. Om man vil åpne AstraZeneca-vaksinering for eldre over 65 år - i hvert fall menn - er også uvisst.

I beste fall er vi alle vaksinerte før utgangen av juni, i verste fall blir vi ikke ferdig før i august.

Men det vi vet er at både økonomien og den enkelte fullvaksinerte vil ha godt av av livet sakte vender tilbake til normalen. Å trykke alle ned, om det trengs medisinsk eller ei, er en lite gjennomtenkt og farlig tanke.

Og den går langt utover det politikerne har rett til.

PS! Hva mener du? Bør folk som er vaksinerte få reise og bevege seg fritt, eller skal alle holdes i samme regime til den siste personene er vaksinert? Skriv hva du mener i et debattinnlegg!

Reklame

Disse gressklipperne er best i test