I statsbudsjettet som ble lagt fram 06. oktober foreslår regjeringen å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits.

Ola Borten Moe har knapt løftet en finger for studentene, og nå ønsker han i tillegg å ødelegge mange utenlandske studenters mulighet til å studere i Norge.

Dette er saken: Utenlandske studenter bør betale for seg

Mange norske studenter nyter godt av å kunne studere gratis på universiteter rundt om i verden. Å ikke tilby dette tilbake er både smålig og lite fremtidsrettet.

Går imot sin egen regjeringserklæring

Studentutveksling har en viktig verdi i seg selv ved at det skaper mer mangfoldige universiteter, samt at det bidrar til utveksling av kompetanse og kulturforståelse. De største utfordringene verden står ovenfor, som klimakrisen og fattigdom, er globale og løses kun ved å samle dyktige hoder med forskjellige perspektiver.

Regjeringens forslag vil medføre at vi kun får de rikeste, ikke de dyktigste internasjonale studentene.

Les også: Kutt i støtten for utenlandske studenter er dårlig nytt for distriktene. Og byene i nord

Når regjeringen nå foreslår å innføre skolepenger for utenlandske studenter i Norge går de imot sin egen regjeringserklæring. I Hurdalsplattformen heter det nemlig at høyere utdanning i Norge skal være gratis, også for internasjonale studenter.

Gratisprinsippet er et fundamentalt prinsipp ved det norske utdanningssystemet som bør gjelde uavhengig av hvilket pass du har.

Norsk Studentorganisasjon har uttrykt frykt for at forslaget etter hvert vil føre til at flere studentgrupper må betale for utdanning i Norge. Hvis man først har gjort unntak fra gratisprinsippet vil det bli lettere å senere utvide disse, noe som vil gi uønskede følger.

Lukker døren til verden

Jeg var selv fadder for internasjonale studenter som kom til Norge for å studere denne høsten. Mange av studentene var fra land utenfor EØS som Japan, Sør-Korea og USA. De kom til Norge på grunn av vårt gode utdanningstilbud og for å lære mer om norsk kultur.

At Borten Moe ønsker å frata studenter uten søkkrike foreldre denne muligheten er hårreisende.

Regjeringen og Ola Borten Moe viser seg nok en gang fra sin nasjonalistiske og usolidariske side. Å tilby gratis utdannelse også for internasjonale studenter er ikke bortkastede penger, men en investering i fremtiden.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt