Abort er et kontroversielt tema i politikken. Det handler om retten til liv og retten til å kunne bestemme over sin egen kropp.

I dag har Norge en omfattende abortlov som tillater fri abort frem til uke 12, hvor man mellom uke 12 og 18 kan gå til en nemnd for å prøve å få abort. Dette gjøres slik at kvinnen har frihet over sin egen kropp. I tillegg har man mulighet til senabort dersom visse kriterier oppfylles, blant annet dersom barnet får betydelig nedsatt livskvalitet som følge av sykdom.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Man skulle tro at i et land som Norge skulle kvinner selvsagt ha denne friheten. Men, dessverre sitter KrF inne med et ønske om å innskrenke retten til fri abort og friheten til senabort.

Følger etter USA

24. Juni kommer til å være en historisk tragedie for Amerikas forente stater. Det var dagen 50 år med historie ble feiet ut vinduet. Høyesterett i USA bestemte nemlig at statene skulle få fri vilje i henhold til om de vil tillate abort eller ikke. Abort er ikke lenger beskyttet av staten.

Så langt har kvinner i over 20 stater mistet retten til å bestemme over egen kropp.

25. mai uttalte nestleder i KrfU, Joes Ystebø, til NRK at han ønsker at Norge skulle følge i USA sine fotspor.

Hva får vi igjen for det?

At USA nå forbyr abort i så mange stater, vil føre til at ulovlige aborter uten skikkelige sikkerhetstiltak blir gjennomført. Det vil føre til at gravide damer må reise langt og bruke masse penger for å ha muligheten til å ta abort. Det vil også føre til at flere kvinner er nødt til å gå gjennom en graviditet som vil påføre fysiske og psykiske plager, og veldig sannsynlig et dårlig liv for barnet på grunn av mors manglende økonomi eller evne til å ta vare på barnet.

Vil fjerne viktig paragraf

KrF foreslår blant annet å fjerne paragraf 2c fra abortloven. Denne paragrafen handler om hvordan kvinner kan ta abort etter uke 18 dersom det er stor sannsynlighet for at barnet får en alvorlig sykdom. Dette vil si at dersom det er stor sannsynlighet for at barnet kommer til å få betydelig nedsatt livskvalitet, skal mor ha rett til å ta abort.

Les mer fra Norsk debatt

Dette handler blant annet om at barnet skal få et verdig liv og et liv de kan leve. Dersom det er alvorlig nok kan barnet leve i smerte, ubehag og mistrivsel hele livet – uten noen form for livskvalitet.

At KrF vil fjerne denne paragrafen fra abortloven er ubegripelig.

Nå er det på tide at KrF våkner og innser alvoret rundt abort. Det handler om kvinners rettigheter til å kunne bestemme selv. Det handler om at kvinner ikke skal måtte utsette seg for farlige prosedyrer som følge av at abort er ulovlig. Det handler om at barn skal få ha et verdig liv med livskvalitet og foreldre som kan ta vare på dem.

Det er på tide å tenke fremover og ikke bakover.