Nøyaktig klokken 19.00 tirsdag kveld ble resultatene fra skolevalgene offentliggjort. Ett minutt senere slo NRK fast at det var «rødgrønt flertall ved skolevalget» og at SV er årets vinner.

Noen minutter senere satt NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand i studio og analyserte den rødgrønne bølgen, mens VGs toppoppslag var triumfen på AUFs valgvake der både AUF-leder Astrid Holm og Ap-leder Jonas Gahr Støre gledet seg over resultatene.

Fremstillingen hadde bare en hake: Arbeiderpartiet er skolevalgets store taper med en nedgang på 4,4 prosent. Aps fall dro med seg den rødgrønne siden ned med 2,5 prosentpoeng, så det var verken noen rød bølge eller noe særlig annet å glede seg over i Arbeiderpartiet.

Feilen ble straks arrestert av Document.no, som slo opp saken: «Fake News NRK: «Rød bølge blant de unge. Kraftig fremgang for venstresiden»».

Slikt er manna fra himmelen for alle som fantaserer over Arbeiderpartiets Rikskringkasting (ARK) eller MSM (Main Stream Media). Den underliggende fortellingen er at venstrevridde journalister vrir og vrenger alt i et forsøk på å drive sosialistisk propaganda.

I virkeligheten blir slike feil diskutert og offentliggjort i faglige forum, som Facebook-gruppen Norske journalister.

Før man går i fistel, kan det være verdt å reflektere over hvor hektisk det kan være i et TV-studio eller på en desk når sekundene teller og du vil være først.

I en slik situasjon er det lett å miste det store bildet, og gripe fatt i et fragment av sannheten. Det er riktig at Arbeiderpartiet er det største partiet i skolevalget, og det er riktig at SV gikk frem.

Men hovedbildet er helt annerledes:

Les også

Venstre er vinnerpartiet blant unge - elendig skolevalg for de rødgrønne

At inntrykket ble feil, erkjenner Lars Nehru Sand: - Grafikken med bølge og fremgang skulle ikke vært forfattet eller publisert slik den her ble. Vi går opp hvorfor den ble laget og hvorfor den ikke ble stoppet fra å bli publisert, skriver han i et svar på Facebook der han beklager dette.

Jeg kjenner Lars Nehru Sand som en dyktig, reflekterende og balansert kommentator. Ingen er tjent med at det skapes feilaktige fiendebilder av en feil mange kunne gjort under ekstremt tidspress og en komplisert informasjonsstrøm. Det hører også med at hans muntlige kommentarer trekker frem at Venstre og Frp gikk veldig frem, selv om han la vekt på rødgrønt flertall.

VGs oppslag er også korrekt, i den forstand at Arbeiderpartiet har vært det største i skolevalg fire ganger på rad.

Det var også en ønsket vinkel fra AUF-lederen, som åpnet sin tale på valgvaken slik: - Kjære AUF, vi har gjort det, vi har skrevet historie! Vi er det eneste ungdomspartiet som har vunnet skolevalget - en, to, tre, fire ganger på rad!, sa hun ifølge VGs referat.

Det er riktig, men knapt det mest interessante for folk flest. Et annet perspektiv er at Arbeiderpartiet har falt tre år på rad i skolevalgene - og at oppslutningen er redusert fra 31,7 prosent i 2015, til 23,4 prosent i år.

Når AUF-leder Astrid Hoem går på talerstolen foran medlemmene på valgvake, så er formålet å tenne engasjementet de siste dagene av valgkampen. Og da er det dumt å fokusere på et fall på 4,4 prosent, når den alternative fortellingen er at partiet har vært det største fire valg på rad.

Hvor viktig slike positive vinkler er for valget, er omtvistet. Valgforsker og professor emeritus Bernt Aardal og noen kolleger har studert den såkalte «bandwagon/underdog-effekten», altså tendensen til å kaste seg på vinnervogna eller få sympati for taperen.

Forskningen har gitt motstridende resultater på om gode gallupmålinger påvirker velgerne, og det er trolig den samme effekten som gjør seg gjeldende ved publisering av skolevalg.

- Slike effekter er imidlertid svake, det er vanskelig å isolere dem fra annen påvirkning som finner sted i en hektisk valgkamp, og det er grunn til å merke seg at det er det samlede mediebildet som er viktig og at partimålinger bare er en liten del av det, heter det i konklusjonen.

Med andre ord: Ikke mas på oss i pressen, vi gjør feil så fort vi kan. Og når vi gjør feil, er det respektabelt å innrømme og beklage - slik Lars Nehru Sand gjorde. Dessuten har det kanskje ikke så mye å si, når alt kommer til alt.

PS! Tror du mediene konsekvent gjør feil for å fremstille virkeligheten annerledes enn den er, eller er det oftere snakk om tidsnød og slurv? Skriv et debattinnlegg!