Det som har preget skolevalgkampene i alle år er nemlig at AUF-representanter, i skoledebatter over hele landet, tar til orde for urealistiske forslag, for å enkelt kunne høste stemmer.

Ble ikke nevnt i Hurdalsplattformen

Et eksempel på dette er fraværsgrensen. Et tiltak som ble innført av Solberg-regjeringen. Fraværsgrensen er ikke perfekt, og har nok potensial for forbedring på noen punkter. Men den funksjonen fraværsgrensen har hatt, som et grep som får flere elever til å møte på skolen, har vært genial.

Likevel står den ikke høyt i kurs hos en god del elever i videregående skole. Forståelig nok. Fordi den stiller høyere krav til norske elever enn tidligere. Derfor har fjerning av fraværsgrensen vært en sentral del av retorikken til AUF. Hurdalsplattformen nevner ikke fraværsgrensen med ett ord. Og godt er det. Men løftebrudd er løftebrudd.

Les også: Å stoppe det ustoppelige

For ni av ti studenter er studiestøtten uendret

Noe venstresiden også kritiserte regjeringspartiene for gjennom skolevalgkampen, var en manglende satsing på studentene. AUF gikk til valg på heving av studiestøtten til 1,5G. Nå har vi fasiten.

I Hurdalsplattformen finner vi ingen økning av studiestøtten, utenom for de studentene som har barn. Denne økningen er det all grunn til å applaudere. Men for ni av ti studenter, er studiestøtten uendret.

AUF har lidd nederlag både når det gjelder fraværsgrensen og studiestøtten. Arbeidet ungdomspartier gjør gjennom å utvikle egen politikk er verdifullt. Også når man ikke får gjennomslag i praktisk politikk. Samtidig skiller AUF seg ut.

Enda en skolevalgkamp preget av AUFs urealistiske retorikk

De slipper altfor ofte billig unna. Det er problematisk, all den tid det ofte er populisme, pakket inn i en for krass og unyansert retorikk.

Denne skolevalgkampen skriver seg inn i historien nok en gang, som en valgkamp preget av AUFs urealistiske retorikk. Videregående elever og studenter har ikke fått det de ble lovet. Det kan dessverre skje i politikken.

Les mer fra Norsk debatt her

Men gapet mellom det AUF kommuniserer, og det moderpartiet realiserer, begynner å bli altfor stort.