Motet pleier å vokse sammen med nødvendigheten, skrev dramatikeren William Shakespeare, det samme kan sies om politikerne i Senterpartiet og Arbeiderpartiet som snur 180 grader om piggdekkavgiften i Tromsø. De har kommet til en konklusjon som var helt nødvendig, og som tvang frem en aktiv handling.

Historien om denne avgiften i Tromsø er at den aldri har blitt forstått av de som bor i en vinterby, med polare lavtrykk, store snøfall og glatte veier. Piggdekk skaper trygghet. Med sin topografi, sine bakker og knappe svinger på smale veier som minner om hvite snøtunneller, handler det for mange om sikkerhet i forbindelse med nødvendig bilbruk.

Les også: Det er bedre å snakke helt vanlig med guttene våre om sex, enn å skrive humorsanger om hvordan vi skal sitte på trynene deres

Avgiften ble solgt inn som et miljøtiltak som skulle rense lufta i byen. Samtidig ville den blitt et kjærkomment bidrag i en slunken kommunekasse. Men i mellomtiden har Stortinget også vedtatt en omfattende byvekstavtale for Tromsø, som innebærer at transportsystemene i byen skal rustes opp, men at deler av milliardinvesteringene det neste tiåret må betales av bilistene. Det betyr bompenger fra høsten 2022.

Å kjøre med piggdekk fordi bomstasjonene ville ført til en ekstra regning i posten fra kommunen, sammen med alt det andre som dumper ned hos vanlige folk: For SFO, barnehager, husholdningsavfall og eiendomsskatt.

Tidspunktet for å innføre en avgift for å kjøre med piggdekk i vinterhalvåret var definitivt den verst tenkelige. Det føltes som å laste mer og mer på en stabel med tømmerstokker. Hvis tyngden blir for stor, blir balansen forrykket. Til slutt kommer alt til å rase sammen.

Her kan du lese flere kommentarer av Skjalg Fjellheim

Det er summen av alt dette Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå har tatt konsekvensen av. Derfor vraker de avgiften. Ideen om å avgiftsbelegge bruk av piggdekk i Tromsø er død, den kommer neppe til å stå opp fra de døde noen gang, heller ikke under nye politiske regimer.

Ofte hører vi anklager om at politikere ikke lytter til folk flest, og ikke har fingeren på pulsen til velgerne sine. Nå har det motsatte skjedd. I Tromsø har de folkevalgte som styrer byen tatt den sterke og varige protesten til følge og endret kursen.

Gunnar Wilhelmsen har i lang tid, internt på rådhuset, frontet sterk skepsis til avgiften. Ordføreren har leitet etter en vei ut, og har nå funnet en fluktrute sammen med Senterpartiet og fungerende varaordfører Mats Hegg Jacobsen.

Nå er begge kvitt ei tung bør i den politiske ryggsekken. Det ser også ut til at partnerne SV og MDG svelger nederlaget og går videre. Selv om det nok føles tungt for partier med sterk miljøprofil, er det ikke en sak man bryter samarbeidet på.

Les mer fra Norsk debatt her

Nå sparer de som foretrekker piggdekk noen tusenlapper i året. Det er adskillig mer enn en symbolsak, det gjør husholdningsregnskapet lettere for familier i byen.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet forsto at det ikke ville vært mulig å møte velgerne om to år med en sånn tapersak i bagasjen. Det ville blitt som å kjøre piggfritt opp Langnesbakken på glarholka.