Gå til sidens hovedinnhold

Avslører EUs fjerde jernbanepakke Frps sanne udemokratiske natur?

I dag stemmer Stortinget over Rødts forslag om folkeavstemning - om hvorvidt Norge skal tilslutte seg EUs fjerde jernbanepakke og jernbanebyrået ERA.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

I Frps program står det mye rart, men særlig én ting er verdt å merke seg: «EØS-avtalen må på enkelte områder tolkes strengere, og om nødvendig reforhandles for å bedre ivareta norsk suverenitet og nasjonale interesser».

Det slående i sitatet er Frps oppmerksomhet om norsk suverenitet, og at folk selv skal få bestemme over utviklingen i Norge. Dette går sammen med at Frp i mediene snakker stadig mer om nasjonal suverenitet og at vi skal bestemme selv.

Det høres bra ut! Helt til en ser hva de faktisk stemmer i Stortinget.

Les også: Den overivrige elbilsatsningen i Norge er både overdrevet og unødvendig

For i dag stemmer Frp sammen med regjeringen om å underlegge Norge enda et EU-direktiv som fratar Norge selvråderett, denne gang over jernbanen. Her står Frp sammen med Høyre-regjeringen og resten av eliten mot en samlet fagbevegelse og folk flest.

Uverdig

Det norske folk har sagt nei til EU to ganger. Likevel vil regjeringen - med Frps velsignelse - nå snikinnmelde oss i en jernbanepakke som skaper sosial dumping og mindre selvråderett.

Rødt mener det er uverdig, og vi har derfor fremmet et forslag om at jernbanepakken skal avgjøres gjennom en rådgivende folkeavstemning.

Les også: Det som dreper deg på 15 minutter

Og se bare hva Frp skriver i programmet sitt om folkeavstemninger: «Vi vil at folket gjennom folkeavstemninger skal gis adgang til å avgjøre viktige politiske saker.»

Som om vi skulle sagt det selv!

Da håper vi at Frp vil stemme med oss når saken kommer til votering. Eller er dette enda en sak hvor Frp taler med to tunger?

Frakte folk, ikke penger

Jernbanen skal frakte folk rundt i landet, ikke penger ut av landet.

Rødt ønsker en offentlig jernbane som driftes uten profittmotiver. Den oppsplittingen og liberaliseringen regjeringen driver med, også innenfor jernbanefeltet, raserer lønns- og arbeidsbetingelsene i jernbane.

Å sikre fortsatt demokratisk kontroll over egen jernbanepolitikk er bare det første skrittet for å sikre et godt jernbanetilbud i Norge. Men da må vi si nei til EUs fjerde jernbanepakke.

Les også: Arbeiderpartiet fortsetter den feilslåtte narkotikapolitikken

Slik sørger vi for at penger bevilget til jernbanen faktisk går til jernbane, og ikke i lommene på kapitalister med hovedkontor på Cayman Island.

Og slik sørger vi for at nye stortingsflertall kan bruke jernbanen politisk - for eksempel som del i en overordnet samferdselsplan for å kutte klimagassutslipp.

Vi oppgir norsk suverenitet

Det er ekstra udemokratisk at regjeringen nå skal presse gjennom jernbanepakken like før et valg - med Frps velsignelse.

Om pakken blir innført mister vi muligheten til å bestemme over sikkerheten og organiseringen av jernbanen, og anbud, privatisering og konkurranseutsetting kan bli obligatorisk i all fremtid. Er ikke dette nettopp å oppgi norsk suverenitet?

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Hvis Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiets representanter stemmer i tråd med sine overbevisninger om at Norge ikke bør innlemme jernbanepakken, og også Frp stemmer i tråd med eget program om å bevare nasjonal selvråderett og at folket skal ha adgang til folkeavstemninger for å avgjøre viktige politiske saker, ja da har Rødts forslag faktisk et flertall bak seg.

Og, saken vil bli utsatt til folket har fått sagt sitt.

Jeg venter spent. Et ikke-svar er også et svar.

I så fall bekrefter Frp oppfatningen om at de er et parti som først og fremst er eksperter på dobbeltkommunikasjon - mens de jernbaneansatte og alle andre som ønsker en trygg og god jernbane styrt av det norske Stortinget, blir taperne.

Kommentarer til denne saken