Miriam H. Jørgensen skriver i et innlegg i Nettavisen denne uka at hun opplever at Sex og politikks materiell for grunnskolen «Uke 6» går for langt i vår beskrivelse av kjønn og kjønnsidentitet, og at vi blander disse begrepene som hun selv mener at må holdes separat.

Les innlegget: Urovekkende sammensausing av kjønn og kjønnsidentitet

Samfunnet, ved våre valgte politikere, har tatt noen valg med tanke på at kjønnsmangfold er en realitet i Norge.

Det anerkjennes i Norge at det finnes mennesker som ikke er det kjønnet de har fått tildelt ved fødsel, også kjent som kjønnsinkongruens. Dette er mange menneskers virkelighet.

At noen lærere, helsesykepleiere og andre undervisere personlig stiller seg kritisk til vårt seksualitetsundervisningsmateriell er legitimt, og meningsforskjeller er viktig for god dialog og utvikling.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vi i Sex og politikk diskuterer gjerne med undervisere som opplever dette som utfordrende, og tar gjerne imot kommentarer dersom det finnes noen feil i det vi produserer til bruk i skolene.

Vi minner imidlertid om at vi må forholde oss til læringsmålene i skolen og at lærere etter læreplanverket (LK20) er pålagt å undervise om kjønn og identitet.

Undervisere kan derfor ikke reservere seg mot dette om det ikke passer deres personlige synspunkt.

Det kjønnet vi blir tildelt ved fødselen avgjør ikke nødvendigvis hvilket kjønn du opplever deg selv som. Det er en realitet som mange barn møter, i egne familier, blant venner eller hos seg selv.

Men vi strever hele tiden for at «Uke 6» og seksualitetsundervisninga i skolen skal bli bedre, og tar gjerne imot innspill til å ytterligere forbedre materiellet vårt. Etter Dagsnytt 18-diskusjonen i forrige uke, inviterte vi Kristent foredrenettverk til våre kontorer, og jeg regner med at det blir et hyggelig møte som kan bidra til å gjøre vårt materiell bedre og gi forståelse der vi måtte være uenige.

Læreplanen er tydelig, i kompetansemål for samfunnsfag (og samfunnsfag samisk plan) for 5–7 trinn. Her står det: «Samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon». I Naturfag og naturfag samisk plan for 3–4 trinn heter det: «Reflektere over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og egne og andres grenser knyttet til følelser, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte hva man kan gjøre om grenser blir brutt».

Les også: Det er seksuell trakassering at kvinner skal måtte godta menn som lesbiske

Kjønnsidentitet og det sosiale kjønnet vårt er viktig i en helhet av hvordan vi omtaler oss selv og andre.

Vi tar hensyn til de av oss med kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet som faller utenfor normen, slik at vi alle kan få leve trygge og gode liv.

Det er blant annet derfor våre politikere har bestemt at dette skal inn i læreplanene. Og det er vi i Sex og politikk glade for.

Vi i Sex og politikk mener at det skaper større aksept for ulikheter og mindre utenforskap ved å naturlig inkludere det mangfoldet som faktisk eksisterer.

At man prøver å skille transpersoner som noe «unormalt» ved å ikke representere kjønnsmangfoldet via språket i undervisningen er diskriminering. Dette er ikke i tråd med LK20, god pedagogisk praksis, verden vi lever i, eller hva elever bør kunne forvente av anerkjennelse og kunnskap.

I forrige skoleår brukte litt over 3.400 undervisere ved 51 prosent av grunnskolene våre «Uke 6».

Antallet påmeldte for dette skoleåret passerte 5.000, like etter diskusjonen på Dagsnytt 18. Popularitet er for oss ikke avgjørende for innholdet i materiellet, men det kan jo være en indikasjon på at det ikke kan være så helt galt.