Gå til sidens hovedinnhold

Barn og unge bør få gå skirenn igjen

Ski-Norge, representert med ledere langrennskomiteer i samtlige skikretser i landet, ber innstendig våre smittevernmyndigheter åpne opp for at vi igjen skal kunne arrangere skirenn.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

(GD)

Vi kan ikke se noen logisk grunn for å opprettholde dagens regelverk, publisert av regjeringen 18. januar, der de begrenser utendørs idrettsaktivitet til kun å være innen egen klubb. Ungdom fra flere kommuner treffes hver dag på videregående skoler, de samles på kjøpesenter, med de kan ikke møtes på et skirenn.

Vi ser mange gode grunner for nettopp å arrangere skirenn. I vår nasjonalidrett har vi flere tusen barn og ungdom representert i flere hundre skiklubber rundt omkring i landet. De følgende punktene er noe av begrunnelsen for hvorfor vi mener det er trygt å arrangere skirenn:

- Det har vært arrangert mange skirenn i hele vinter frem til 18.jan, med svært gode erfaringer i henhold til gjeldende smittevernregler. Det har vist at det er trygt å arrangere. Ski-Norge har opparbeidet seg stor kompetanse i å arrangere trygge ski-renn

- Klubber og skikretser over hele landet har etter hvert fått lang erfaring i utvikling av svært gode smittevernplaner. Disse har høstet lovord fra ansvarlige smittevernleger som våre arrangører har samarbeidet tett med.

- På våre lokale skirenn unngår vi store folkeansamlinger, noe som synes å være det viktigste argumentet fra våre smittevernmyndigheter. Kun deltagere og arrangører er til stede i skianlegget (max 200 personer i kohorter). Under de fleste arrangementer er det faktisk vesentlig færre til stede.

- Alle aktiviteter har minst en meter avstand mellom deltakere, som oftest betydelig større avstander.

- Skirenn planlegges i nært samarbeid med og godkjennes av lokal smittevernlege.

- Arrangører og deltakere forholder seg til tydelige regler: Ingen salg under arrangementene, ingen eller begrenset utdeling av drikke. Ei heller benyttes fasiliteter innendørs ut over behovet for arrangørstab, samt nødvendig tilgang til toaletter.

- Utdeling av startnummer og premieutdeling gjennomføres som «selvbetjening», eller de sendes i posten.

- Det brukes ikke kollektivtransport til og fra ski-stadion.

- Løypa er i utgangspunktet lukket for andre enn arrangørstaben og utøverne. Startintervall er enten 30 sekunders eller 1 minutt, og i noen få tilfeller fellesstart i kohorter.

- Fagekspertisen har klart uttrykt at det er svært liten sjanse for at smitte ved utendørsaktiviteter. Vi viser blant annet Espen Nakstad’s uttalelser til medier om at det er helt ufarlig å stå slalåm. Smittefaren i langrennssporet, hvor en dessuten unngår bruk av heis, blir selvsagt enda mindre.

- Vi kjenner ikke til noe smittetilfelle påført i skisporet i Norge siden pandemien startet medio mars i fjor. Det ville i så fall vært meldt tilbake til smittevernmyndigheter.

- Dette handler ikke om «bare et skirenn», men om motivasjonen for å få barn, unge og voksne ut i naturen. Der er de aktive og trener mot egne mål, både for å måle egen fremgang og samtidig ha det gøy sammen med venner.

- Vi er bekymret for motivasjonen både til utøvere og ikke minst det frivillige dugnadsapparatet av foreldre og andre som legger ned stor innsats for å holde aktivitet i gang.

- Vi finner beslutningen lite logisk og ser ingen argumenter for å nekte gjennomføring av lokale skirenn med deltakere fra klubber i samme fylke.

Nå er vi midt i sesongen. To verdifulle vintermåneder har gått, og flere av landets skikretser har ikke fått gjennomført en eneste konkurranse. Vi håper at vi gjennom disse punktene har vist at skiklubbene i Norge er i stand til å organisere trygge skirenn, uten smitterisiko. Vi ser derfor frem til at vi så snart som mulig igjen skal få lov til å arrangere skirenn for den oppvoksende generasjon av barn og unge.

På vegne av ledere av langrennskomiteene i landets 16 skikretser:
Torbjørn Broks Pettersen, langrennskomiteen Oppland Skikrets

Kommentarer til denne saken