Jeg er verken avholdsmann eller moralist, og jeg er på ingen måte ukjent i Vinmonopolets hyller. Men det er noe dypt deprimerende i at helsemyndighetene - under den verste nedstengningen av Norge i fredstid - ikke klarer å holde Vinmonopolet stengt i en uke for å unngå en tredje pandemibølge med påfølgende sykdom og dødsfall.

Den offisielle begrunnelsen er syltynn:

  • Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet fryktet at folk reiste til nabokommunene og gjorde smittespredningen enda verre.
  • Og det mest overraskende argumentet; nemlig at kutt i alkoholtilgangen er negativt for alkoholikere (!). Vi skal altså sørge for alkohol til alkoholmisbrukerne.

Tilhengere av åpne Vinmonopol viser til at matbutikkene er åpne og påpeker at det smitter ikke mer å gå på Polet enn å gå på Rema. Det er riktig. Men det smitter ikke noe mer å gå i blomsterbutikken/bokhandelen/klesbutikken/sportsbutikken/på restauranten heller (stryk det du ikke liker).

Til dem som vil åpne Vinmonopolet nå: Begrunn hvorfor ikke vi da også bør åpne andre butikker med nøyaktig samme argumentasjon. Er det fordi vin og brennevin er viktigere enn garn, blomster, bøker og sportsutstyr?

Årsaken til at Vinmonopolet ble stengt fredag kveld var at man vil unngå mobilitet og sosialt trykk. Det blir mer smitte av at folk går ut av huset og reiser til et senter for å gå på Vinmonopolet, enn at de holder seg hjemme.

Det store spørsmålet er hvorfor helsemyndighetene gjorde kuvending på ett døgn. Den minst troverdige begrunnelsen for å åpne Vinmonopolet ble fremført av helseminister Bent Høie og Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog.

Nedstengningene av kommunene rundt stor-Oslo er for å hindre spredning av det muterte viruset. Og dersom man ville forhindre reising til andre vin- og spritbutikker, så kunne man enkelt utvidet stengningen til flere kommuner - eller til hele landet, for den saks skyld.

Argumentet om å holde alkoholen tilgjengelig for alkoholikere er også syltynt. Vinmonopolet holder stengt mange dager på rad i romjula og påsken - og har til og med holdt stengt på valgdagen. Omsorgen for å holde kranene åpne for alkoholmisbrukerne har ikke vært fremme da. Og hva med ektefeller og barn av alkoholikere, har noen spurt dem?

Jeg heller til to andre forklaringer til gjenåpningen:

  1. Stengningen provoserte en gruppe middelaldrende kvinner og menn, og de som foretar avveiningen tilhører den samme aldersgruppen, eller vin-kohorten om du vil.
  2. Myndighetene fryktet at sivil ulydighet ville demonstrere at mange ga blaffen i pålegg og dermed true inntrykket av at folk flest følger smitteverntiltakene.

Hvem er så Vinmopolets kunder?

Det vi vet er at andelen som drikker alkohol ukentlig øker med alder, og når en topp i aldersgruppen 45-66 år, og holder seg godt også i aldersgruppen opp til 80 år. Menn drikker litt mer enn kvinner, og folk med høy utdannelse og høy inntekt drikker oftere enn andre grupper. Vindrikkerne bor i byer og det er dobbelt så vanlig å drikke vin i Oslo-området enn i Trøndelag og Nord-Norge.

Direkte helsebringende er det heller ikke. Høyt alkoholforbruk gir høyt blodtrykk og øker faren for hjerneslag, flere former for kreft og andre sykdommer. Risikoen for å dø tidlig tredboles ved å drikke en flaske vin eller 1/4 flaske brennevin flere ganger i uka, ifølge helsenorge.no.

Vinmonopolets viktigste kunder er altså middelaldrende personer av begge kjønn som bor i sentrale strøk og har høy utdannelse og høy inntekt - altså en sterk interessegruppe som også omfatter de ledende helsebyråkratene og helsepolitikerne. For ikke å nevne journalister og kommentatorer (som meg selv).

Omsorgen for alkoholtilgangen er også tverrpolitisk - i forrige uke var det sekserbanden av opposisjonspolitikere som åpnet for å la kommuner over hele landet starte alkoholservering på restauranter igjen.

(Et sjeldent unntak er den modige journalisten som på pressekonferansen spurte rett ut om i hvilket univers det er riktig å prioritere åpning av Vinmonopolet foran å åpne tilbud for barn og unge).

Som en hvit, middelaldrende mann er det sjeldent jeg bruker akkurat det stempelet på adferd, men her er det dessverre nokså dekkende. Mange studier viser at innvandrere og innvandrerungdom drikker mindre alkohol enn andre, og forskning tyder også på at de har påvirket majoritetsungdom til å drikke mindre.

Brutalt satt på spissen: Barn og unge ofres lett så lenge alkohol får flomme til hvite middelaldrende menn og kvinner.

Litt mindre brutalt sagt, så har helsemyndighetene utvilsomt latt seg presse av en gruppe som trosset råd og sunn fornuft for å skaffe seg vin og brennevin. Når Vinmonopolet så ble åpnet, så ble det en premiering av den sivile ulydheten mot koronatiltakene.

På motsatt side står barn under 18 år som ikke har stemmerett. Der står også barnefamilier som lojalt følger pålegg om å slutte med utetrening (!), aksepterer at barna må være hjemme fra barnehager og skoler og godtar stengte biblioteker (!!) i en dugnad for å knekke den nye mutanten.

Vi vet at nedstengningene får store psykologiske konsekvenser for barn- og unge som har fått et viktig formativt år ødelagt av pandemien.

Vi vet at innestengningen er farlig for barn og unge som utsettes for vold og overgrep.

Vi vet at smitten sprer seg i private hjem og på private sammenkomster i bydeler der folk bor trangt.

Nå har vi stengt alle samlingsplasser i en uke.

Og så er det gjenåpning av Vinmonopolet som engasjerer. Ikke bare er det egoistisk. Det er rett og slett flaut!

PS! Senterpartiets helsepolitiske talsperson (og lege) Kjersti Toppe sier nå til Dagbladet at hun med den nye kunnskapen om det muterte viruset ikke ville stemt for å la kommunene over hele landet åpne alkoholkranene. Det er både modig og respektabelt å endre oppfatning med nye fakta på bordet. Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol står fast på det pinlige vedtaket fra tirsdag i forrige uke, det samme gjør Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug.